Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Centrum Nascholing Onderwijs  
    
Leervoorsprong: van detectie tot aanpak
Eén op zeven leerlingen in onze basisscholen leert een groot deel van de tijd op school te weinig nieuws. Zij beheersen al veel van de leerstof die hen nog moet voorgeschoteld worden. Hoe kunnen we hen opsporen en ervoor zorgen dat de school ook voor deze leerlingen een plek is waar je iets leert?
PROGRAMMA
Tijdens deze twee cursusdagen leer je hoe je op school een gefundeerd beleid uitbouwt, waarmee je systematisch leervoorsprong in kaart brengt en voor elke leerling de meest geschikte aanpassingen kiest. Voor sommige leerlingen is dit binnen of buiten de klas grondige differentiatie voor een of meer vakken, voor anderen het overslaan van een leerjaar. Aan bod komen zowel de systematische identificatie van de leerlingen in kwestie als de mogelijke ingrepen en de daarbij gebruikte materialen. Hierbij wordt steeds uitgegaan van het beschikbare wetenschappelijk onderzoek en van een haalbare aanpak. Een huiswerk verbindt een en ander met de praktijk in de eigen school.

DOELGROEP
Uitsluitend leerkrachten, zorgleerkrachten, directies en CLB-medewerkers lager onderwijs.
DOELSTELLINGEN
De deelnemers leren onder andere:
- hoe ze zelf leervoorsprong kunnen opsporen met de middelen die reeds in de school aanwezig zijn, zoals het LVS;
- hoe ze een verantwoord beleid uitbouwen, verdedigbaar bij het team, de ouders en de inspectie;
- welke materialen ze kunnen inzetten;
- hoe ze mee beslissingen kunnen nemen rond het overslaan van een klas.
LEIDING
Magda Vandoninck en Luc Kumps van EduRatio.
http://eduratio.be.