Universiteit Antwerpen
Departement ICT - A&O

Universiteitsplein 1,
2610 Wilrijk

Secretariaat:
Tel: 03 265 20 43
Fax: 03 265 31 66
E-mail: lieve.willems@ua.ac.beDept. ICT -Applicaties en Ontwikkeling

De afdeling "Applicaties en Ontwikkeling" van het departement ICT is verantwoordelijk voor de aankoop en/of de ontwikkeling van nieuwe of bestaande pakketten ten behoeve van de administratieve informatieverwerking van de universiteit. De projectcoördinatoren leiden één of meedere projectteams en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de toevertrouwde projecten. De samenstelling van de projectteams kan wijzigen op basis van de projectbehoeften.

De rol van de afdeling Applicaties en ontwikkeling bestaat erin op creatieve en interactieve wijze de administratieve departementen inzichten te verlenen, te inspireren, bij mekaar te brengen en te ondersteunen zodat ze de mogelijkheden die ICT hen biedt in het realiseren van hun eigen en de collectieve doelstellingen onderkennen en exploiteren. Om dit te bereiken beschikt de afdeling A&O  over de nodige experten die de ontwikkelingen in de markt continu volgen, deze pro-actief interpreteren en relevante toepassingen voor de departementen - als entiteiten, maar vooral als coherent geheel - zullen identificeren en stimuleren.

Goede oplossingen ontstaan door de juiste combinatie van kennis, samenwerking en toekomstgericht denken en werken. Binnen het departement ICT wil de afdeling Applicaties en Ontwikkeling met kennis van zaken en met kwaliteitsproducten die oplossingen realiseren die volledig aansluiten op de huidige en toekomstige behoefte van de Universiteit Antwerpen,  haar instituten en instellingen. Bedrijfsbehoeften moeten worden ondersteund door moderne en adequate ICT middelen en oplossingen. Cruciaal hierbij is de snelle toegang tot informatie en kennis om als Universiteit een voorsprong op te bouwen en te kunnen blijven behouden. De afdeling Applicaties en Ontwikkeling speelt in op de vele mogelijkheden om informatie toegankelijk te maken of beschikbaar te stellen.