Academische Ondersteuning op UA-ICT

Uitgangspunten
Onder academische ondersteuning verstaan we in eerste instantie ICT ondersteuning ten behoeve van het gebruik van ICT voor academische doeleinden, zowel richting onderwijs als richting onderzoek. Deze ondersteuning is primair inhoudelijk. Bij de ondersteuning zal zoveel mogelijk getracht worden te werken vanuit kennisoverdracht. Dit wordt onder andere ingevuld door het aanbieden van een breed assortiment aan cursussen, door het gericht beantwoorden van directe onderzoeksvragen en door het ter beschikking stellen van tools in de vorm van standaard softwarepakketten met bijbehorende meer of minder ruime inhoudelijke ondersteuning.

Licentiebeheer
Zoals in de uitgangspunten reeds gemeld is, zal een gedeelte van de dienstverlening bestaan uit het gericht aanbieden van software. Dit betekent concreet dat de afdeling academische ondersteuning actief de UA-licenties voor wetenschappelijke software opvolgt. De afdeling concentreert zich hierbij op het aanbieden van een evenwichtige bundel van pakketten waarvan de kwaliteit objectief aantoonbaar is. In de keuze van de software is de rol van de afdeling academische ondersteuning adviserend, de beslissing tot aankoop zou idealerwijs door de academische gebruikers genomen moeten worden.

Ontwikkeling
Binnen de afdeling academische ondersteuning is uitgebreide kennis aanwezig aangaande ontwikkeling in verschillende omgevingen. Deze kennis staat in eerste instantie direct ter beschikking van de academische gebruikers, maar ook voor de andere afdelingen binnen het departement ICT. Deze expertise kan aangewend worden voor concrete projecten. Dit kan door intensieve kennisoverdracht; begeleiding van analyse en design, oplossen van niet-triviale programmeerproblemen, oplossen van moeilijke problemen rondom projectbeheer, of zelfs door het uitvoeren van concrete projecten. De afdeling academische ondersteuning neemt de taak op zich om door middel van gericht onderzoek zo veel mogelijk bij te zijn met de nieuwste trends in ontwikkeling.

Opleidingen
Zoals reeds enkele malen is opgemerkt is kennisoverdracht het belangrijkste middel dat aangewend wordt. Dit stimuleert de zelfredzaamheid van de cliënt en garandeert  dat de tijd van de afdeling optimaal kan worden ingepland. Opleidingen worden bij voorkeur ingericht volgens het principe "course on demand", hetgeen wil zeggen dat er geen vaste calender met cursussen wordt gepland, maar dat er via een webportal op de UA-website aanvragen voor cursussen zullen kunnen worden gedaan. Hier zal ook een assortiment van cursussen geplaatst worden, maar er is uitdrukkelijk de mogelijkheid om specifieke cursussen op maat aan te bieden. Uitdrukkelijk niet inbegrepen zijn cursussen rond het gebruik van besturingssystemen of ten behoeve van de officepakketten, met uitzondering van cursussen die te maken hebben met ontwikkeling binnen office of het conceptueel opzetten van relationele databases in bijvoorbeeld Access.