Oostenrijk-Centrum Antwerpen 

OCTANT in het Nederlands

MISSION STATEMENT
Het Oostenrijkse studie- en cultuurcentrum OCTANT aan de Universiteit Antwerpen houdt zich bezig met projecten die het huidige of het historische Oostenrijk betreffen, academisch te presenteren en uit te voeren.  Er wordt bewust geen nationale representatie nagestreefd, maar wel een wetenschappelijke en culturele uitwisseling tussen Centraal-Europa en het Noordwesten van het continent (België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland).

KERNTAKEN

  • Planning en uitvoering van cultuurwetenschappelijke onderzoeksprojecten met een Oostenrijkse thematiek (in ruime zin). Ondersteuning en netwerking bij gelijkaardige activiteiten in andere instituten (eindverhandelingen, doctoraten, post-doc projecten).
  • publicatie van onderzoeksresultaten in artikel- of boekvorm (bv. in de Germanistische Mitteilungen of op www.kakanien.ac.at)
  • organisatie van ongeveer 4 culturele activiteiten per jaar (cultuurwetenschappelijke symposia en lezingen, auteurslezingen, filmvertoningen, kunst- en literatuurtentoonstellingen).
  • ondersteuning van andere instellingen bij de organisatie van specifiek Oostenrijkse cultuuractiviteiten
  • uitgave van een newsletter over eigen en andere aan Oostenrijk gerelateerde activiteiten (OCTANT-Rundbrief, verschijnt 3 tot 6 keer per jaar). Inschrijvingen ervoor via E-mail.
  • informatieverstrekking over Oostenrijk aan de Belgische pers en aan het publiek in het algemeen
  • didactische ondersteuning van scholen (projecten voor leerlingen, navorming voor leraren Duits)
  • uitbouw van een Oostenrijk-bibliotheek aan de Universiteit Antwerpen 
  • Deel van de bibliotheek is een verzameling van Oostenrijkse Films
  • samenwerking met gelijkaardige instituten in binnen- en buitenland.

FINANCIERING
Het Oostenrijk-Centrum is een joint venture: De Universiteit Antwerpen (UA) draagt de vaste kosten voor infrastructuur, terwijl lopende projecten individueel met Oostenrijkse en Belgische subsidies gefinancierd worden.

HISTORIEK
OCTANT werd in 1993/94 provisorisch gesticht door een Antwerps initiatief  - als reactie op het gebrek aan een officiëel Oostenrijks "Kultur-Institut" in Brussel. In 1998 was OCTANT-oprichter Dr. Clemens Ruthner als regionaal curator van de sectie kunst binnen het Weens Bundeskanzleramt verantwoordelijk voor culturele evenementen ivm. het eerste Oostenrijks EU-voorzitterschap. Na verschillende jaren succesvol proefdraaien kreeg OCTANT in 1999 van de academische overheid van de Universiteit Antwerpen rechtspersoonlijkheid ("centrum"). In 2003 werd aan Prof. Dr. Roland Duhamel, medeoprichter van OCTANT, het Ereteken voor Wetenschap en Kunst van de Republiek Oostenrijk verleend. Sinds 2007 word OCTANT van de Oostenrijkse lectrice aan de Universiteit Antwerpen geleid

LOCATIE
OCTANT is ondergebracht binnen de groep Duitse Taal- en Letterkunde van de UA-stadscampus in het historische centrum van Antwerpen. Naast moderne hoorzalen staat hier ook een tentoonstellingsruimte ter beschikking. In de toekomst is het de bedoeling dat een Oostenrijk-afdeling in de nieuwe bibliotheek voor de humane wetenschappen de aanwezige boekbestanden voor het brede publiek toegankelijk maakt. Voor wetenschappelijke gebruikers is deze collectie nu reeds beschikbaar.

PERSONEEL

Directie/Organisatie evenementen: Mag. Alex J. Haider

Wetenschappelijke stuurgroep: De UA-professoren Roland Duhamel en Vivian Liska (Duitse literatuur), Joachim Leilich (filosofie), Helma Houtman-De Smedt (geschiedenis) en Herman Van Pelt (politieke en sociale wetenschappen);

Erelid: Dr. Clemens Ruthner (oprichter van OCTANT en professor voor Duitse literatuur, Trinity College Dublin)