UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Belgium Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Ongelijkheid in België

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen nodigt u in samenwerking met Beweging.academie op donderdag 24 mei 2018 van harte uit op de lezing en het paneldebat:

De leerstoel onderzoekt uitdagingen van werk, inkomen en gezin en is genoemd naar P.W. Segers, een leidende figuur uit de naoorlogse christelijke arbeidersbeweging. Deze editie vindt plaats naar aanleiding van Rerum Novarum 2018.

Lezing - De nieuwe ongelijkheidsgolf, gevaren en remedies

In september 2017 verwelkomde de Leerstoel P.W. Segers Branko Milanović die de ongelijkheid tussen mensen wereldwijd ziet toenemen terwijl de ongelijkheid tussen landen afneemt.

Professor Bea Cantillon is directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen. Haar lezing documenteert hoe ongelijkheid evolueert in België. Door een stevig verankerde sociale zekerheid en sociaal overleg over loon- en arbeidsvoorwaarden neemt ongelijkheid niet de proporties aan zoals in de USA of elders in de wereld. Toch worden mensen en gezinnen aan de onderkant van de samenleving kwetsbaarder, vooral laaggeschoolden en mensen van buitenlandse origine. Dat heeft sociale, culturele en politieke gevolgen. Het beleid verschuift van ‘bescherming’ naar ‘activering’, van sociale transfers naar nieuwe diensten en subsidies (bv. kinderopvang, dienstencheques). Het beleid zoekt aarzelend naar nieuwe soorten inkomsten voor de sociale zekerheid. Tot welke solidariteit is de zeer brede middengroep bereid?

De gastspreker ziet vijf redenen om te blijven geloven in een progressieve welvaartsstaat: welbegrepen eigenbelang, economische noodzaak, Europese waarden, een levendig middenveld met traditionele en nieuwe groepen en de kracht van een termijnvisie.

Paneldebat

Guy Tegenbos [moderator] · Hij ging de dialoog met de uitdagingen van economie en politiek aan als journalist bij De Standaard. Ook na zijn ‘opruststelling’ zet hij zich in voor visionaire projecten rond arbeid en samenleving.

Wim Coumans · Hij vatte zijn loopbaan aan als economist op de studiedienst van het ACV in het domein van fiscaliteit en was kabinetschef van vele federale en Vlaamse ministers. Hij leidde instellingen in de financiële en non-profit sector. Hij keert terug naar zijn oorspronkelijke ‘queeste’: die naar een rechtvaardige fiscaliteit.

Ive Marx · Naast politieke en sociale wetenschappen studeerde hij economie. Hij is voorzitter van het departement sociologie van de Universiteit Antwerpen en verbonden aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck. De hedendaagse uitdagingen van arbeid en inkomen zijn de issues waar hij zich op toelegt als wetenschapper.

Sandra Rosvelds · Leidt de studiedienst van Beweging.net en werkte voor de studiedienst van het ACV. Zij is geboeid door en engageert zich voor diversiteit, sociale economie, duurzame ontwikkeling en welzijn.

Drink

De Gids op Maatschappelijk Gebied

Paus Leo XIII onderzocht in de encycliek Rerum Novarum de uitdagingen van rechtvaardig loon, het recht op eigendom en solidariteit met de zwakkeren. In die visie organiseerden zich werknemers in de vele takken van de christelijke arbeidersbeweging die zich tot op vandaag inzet voor solidariteit met de zwakkeren in de samenleving.

Het tijdschrift De Gids op Maatschappelijk Gebied van Beweging.net publiceert bij de herdenking van Rerum Novarum 2018 een themanummer over ongelijkheid, rechtvaardige belastingen en arbeidsvoorwaarden en over de rol en inspiratie van het middenveld in de multidiverse stad.

Het themanummer kost slechts 4 euro voor wie uiterlijk op 23 mei 2018 online inschrijft (afhalen op de lezing).