Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
ACTRAMAR  
    
  > Actramar
Onderzoek

De meerwaarde van dit project vertaalt zich ook naar het vlak van onderzoek: de faculteiten Rechten en TEW, ITMMA en de Hogere Zeevaartschool bundelen hun expertises om binnen Actramar gezamenlijk onderzoek te doen in verband met transport- en maritiem recht in de brede zin. Logisch gevolg is dat ze zich meer op het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek kunnen focussen. Dat leidt tot meer projectaanvragen, publicaties en onderzoek van internationale topkwaliteit. Bovendien wordt er interdisciplinair gewerkt, een absolute troef voor hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.

 

Thema's waarrond  gewerkt wordt:

- arbeidsverhoudingen en -contracten in transport en de haven

- milieurecht

- juridische aspecten van Europees transport- en havenbeleid

- transport- en verkeersreglementering

- concessievoorwaarden en -mogelijkheden

- transportverzekering

- financieringsconstructies in transport