Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
ACTRAMAR  
    
PAVO (Postgraduaat-opleiding) Transport- en Maritiem Recht

Lees alles over het postgraduaat transport- en maritiem recht op de nieuwe website van UAntwerpen.

 

Met de oprichting van Actramar beoogde de Raad van Bestuur dat de Antwerpse studenten zouden kunnen genieten van een gecoördineerd en verruimd opleidingsaanbod in het transport- en maritiem recht. Na ruim overleg binnen de voorlopige stuurgroep van Actramar èn na het inwinnen van extern advies (Gemeentelijk Havenbedrijf, Alfaport, Cepa, Staatssecretaris voor Mobiliteit, Koninklijke Belgische Redersvereniging,…) ontstond er binnen de voorlopige stuurgroep van Actramar consensus om een aantal nieuwe vakken op masterniveau in te voeren binnen de bestaande masteropleidingen van Rechten en TEW, met openstelling van twee opleidingsonderdelen van de masteropleidingen van ITMMA en in samenwerking met de master Nautische Wetenschappen van de Hogere Zeevaartschool. Tevens wordt ervoor geopteerd om het volledige opleidingsaanbod in dit domein ook gebundeld en systematisch aan te bieden in één gezamenlijke opleiding georganiseerd binnen Actramar, nl. een PAVO. Dit heeft meerdere voordelen, o.m. het presenteren van één samenhangend programma, het creëren van een duidelijk aanbod naar geïnteresseerde professionals uit de haven- en transportwereld en totstandbrengen van een duidelijk gemeenschappelijk platform voor onderwijs in transport- en maritiem recht binnen het Antwerps hoger onderwijs.

 

De opleiding beoogt een verdieping en verbreding van de kennis van de studenten over transport- en maritiem recht. De krachtenbundeling binnen Actramar laat toe om tekortkomingen in het vroegere opleidingsaanbod in dit domein –m.n. overlappingen tussen opleidingsonderdelen georganiseerd in verschillende opleidingen door verschillende entiteiten- te vermijden. De efficiënte inzet van de middelen laat toe om een programma uit te werken met twee kernvakken die de basisvorming van de studenten in de materie beogen –m.n. de opleidingsonderdelen ‘Transportrecht’ en ‘Maritiem recht’- en met acht verdiepingsvakken die elk een specifiek aspect van het transport- en maritiem recht uitwerken. Daarenboven kunnen de studenten op individueel verzoek toegang krijgen tot andere relevante opleidingsonderdelen, georganiseerd door ITMMA of de faculteit Rechten, zoals hieronder beschreven.

 

Aldus wordt een specialisatievorming aan de studenten aangeboden, die juridische expertise aanreikt met mogelijkheid om zich ook in verwante domeinen te bekwamen.