Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
ACTRAMAR  
    
Events / symposia / congressen

Met haar academische expertise, en op een economisch verantwoorde manier, speelt dit centrum een belangrijke ondersteunende rol spelen in de Antwerpse maar ook bredere Vlaamse en Belgische transport- en maritieme wereld. ACTRAMAR ijvert voortdurend voor sterkere banden tussen de Universiteit en de belangrijke maatschappelijke en economische actoren in onze regio. In die samenwerking en kennistransfer speelt Actramar een belangrijke rol.

Nieuw events:

Seminarie: Nieuwe overheidsopdrachten richtlijnen
Locatie:
Universiteit Antwerpen –  Nieuwe datum voor dit seminarie wordt nog meegedeeld.

Seminarie: de nieuwe concessierichtlijn
Locatie:
Universiteit Antwerpen – maandag 26 mei 2014 van 13u30 tot 16u20 – lokaal C-101

Afgelopen events:

ACTRAMAR neemt deel aan maritieme pleitwedstrijd - International Maritime Law Arbitration Moot.  
Studiedag 40 jaar Wet Havenarbeid

Studiedag De aanpak van (would be) verstekelingen aan boord van schepen en in de havens
Studiedag Aflevering van goederen in havens en logistieke knooppunten - 15 december 2011 Post conference page  / De pers

Transport Policy, Value of Time and Business Economics: 8 oktober 2010