header_vesalius.jpg


Programma

 

Het project wordt tot stand gebracht middels een groot aantal werksessies, tentoonstellingen en colloquia, die zich over een gans jaar uitstrekken, met name van maart 2014 tot april 2015. Deze zijn daarbij telkens georiënteerd op de hierboven omschreven drie grote thema’s en worden gerealiseerd dankzij een intense samenwerking tussen de verschillende organisatoren en partners in het project.
Een groot aantal onderdelen van het programma is bedoeld voor het brede publiek, met bijzonder aandacht voor jongeren, ook in schoolverband. Het schoolse aanbod rond de evenementen zal ruim genoeg bekend worden gemaakt, zodat het meteen ook een meerwaarde biedt voor leerkrachten.
De evenementen worden hier kort weergegeven:

1. Tentoonstellingen

a. Tentoonstelling 'De Kunst van Vesalius'.
Deze tentoonstelling gaat door in het Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg te Antwerpen, lopend van 4 april 2014 tot 31 januari 2015 (opening 3 april 2014). De tentoonstelling belicht aan de hand van de diverse werken de ruime iconografie van Vesalius met betrekking tot het menselijk lichaam. Daarnaast laat deze tentoonstelling aan de hand van kunstwerken, vervaardigd door hedendaagse kunstenaars, de confronterende relatie zien tussen de opvattingen van kunstenaars uit de 16de en 21ste eeuw met betrekking tot het menselijk lichaam en het wetenschappelijk denken. Aanvullend wordt een internationale documentaire film 'Ars Vesalii' in het LAMBOTTE MUSEUM getoond. Deze tentoonstelling heeft naast artistieke voornamelijk educatieve doeleinden: zij richt zich aldus op studenten in diverse richtingen, en bijgevolg ook op hun docenten, waaraan een educatief pakket wordt aangereikt.
Curator: Bob Van Hee

c. Tentoonstelling rond Joannes Valverde in het Plantin-Moretusmuseum in Antwerpen. Meer informatie over deze tentoonstelling die loopt van april 2014 tem april 2016 op de museumwebsite: www.museumplantinmoretus.be 

Anatomie.jpg

2. Podiumkunsten 

a. 16de-eeuwse muziek

Anima Mea, de nieuwe totaalproductie van Ensemble Polyfoon, vertelt het verhaal van deze laatste jaren van Vesalius' leven.

Op basis van een door Joris Tulkens - auteur van o.m. de historische roman Vesalius - geschreven theatertekst, vertolkt Michaël Pas op magistrale wijze Vesalius' strijd tegen wie hij dacht bevriende collega's te zijn, tegen de inquisitie en tegen zichzelf. Eddy Van Hoyweghen vertolkt enkele antagonisten.

Ensemble Polyfoon o.l.v. Lieven Deroo brengt o.a. de Missa Quare Tristis est, Anima Mea, van Georges de la Hèle, de Vlaamse tijdgenoot van Vesalius die ook een tijd aan het Spaanse Hof werkte. Deze onbekende, maar uiterst getalenteerde componist schreef 8 missen die in het Plantin en Moretus-museum in Antwerpen bewaard worden.

In de voorstelling wordt een verrassend 'beschouwend' videowerk van Filip Sterckx, geïntegreerd. Frank Vercruyssen (tgStan) vertolkt op een eigenzinnige manier een bijzondere rol.

Visual Kitchen verzorgt de technische integratie van al deze 'ingrediënten'.

13, 14, 20, 21 november 2014 - 20u15

St.-Norbertuskerk, Dageraadplaats - Antwerpen

TICKETS: EUR 20, +65 en -18: EUR 16, Kassa: EUR 24

INFO & RESERVATIES: www.polyfoon.be - info@polyfoon.be - M 0472 13 42 63

i.s.m. Davidsfonds Academie - Stad Antwerpen

Anima Mea 1.jpg

Anima Mea.jpg 

b. Concert met muziek uit de tijd van Vesalius uitgevoerd op historische instumenten door een ensemble rond Prof. Dr. Joost Weyler.

Zaterdag 11 oktober 2014 om 14u30, Kapel van de Grauwzusters, Lange St. Annastraat 7, Antwerpen.

Cfr programma THE ART OF VESALIUS

AOV 12.jpg

AOV 8.jpg

AOV 10.jpg 

AOV 13.jpg

3. Wetenschapseducatie
a. Studentensymposium '500 years Vesalius: Anatomy of a great man' met als thema: ‘Hedendaagse anatomie’
.
Dit symposium wordt georganiseerd door de Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen (KARVA) en de Antwerpse afdeling van de European Medical Students’ Association (EMSA). Het symposium gaat door op 25 maart 2014 op de Campus Drie Eiken, in de Promotiezaal van het Aulagebouw van de Universiteit Antwerpen en is gewijd aan didactische technieken met betrekking tot het hedendaagse anatomie-onderwijs aan de Europese universiteiten.

Symposium EMSA 2014.jpgb. Internationale studiedagen voor en met medische kunstenaars.
Deze workshop wordt georganiseerd door de vzw BIOMAB (Biological and Medical Art in Belgium), in samenwerking met het Departement Anatomie van de Universiteit Antwerpen en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Het evenement gaat door in het kader van de jaarlijkse werkseminaries, waarbij studenten uit diverse Europese landen zich komen scholen in anatomische en medische kunst. De sessies gaan op 10 april 2014 door in de anatomiezaal van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent en op 11 april 2014 in de anatomiezaal van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Antwerpen. Meer info op de BIOMAB website.

DDD2014 2.JPG

c. Internationaal colloquium 'The Art of Vesalius'.

‘De Kunst van Vesalius’, zaterdag  11 oktober 2014 , in het Gebouw S (Grauwzusters) van de Universiteit Antwerpen, Lange St. Annastraat 7, Antwerpen

Ter gelegenheid van het symposium wordt het boek ‘Kunst van Vesalius’, waarin oa werk van  Pascale Pollier, Eleanor Crook, Francis Van Glabbeek en Ann Van de Velde, (zowel in Nederlandstalige als in Engelstalige versie) gepresenteerd.
 
AOV 1.jpg 
 
AOV 6.jpg 
 
AOV 5.jpg   
 
AOV2.jpg  
 
AOV 16.jpg

Art.jpg 

4. Architectuur

Culturele reis (bus en vliegtuig) 'Op zoek naar Vesalius' waarbij de belangrijke locaties waar Vesalius gewerkt heeft (oa Bazel, Bologna, Padua en Venetië) worden aangedaan van 24 tem 31 mei 2014 (Franstaligen: 31 mei tem 7 juni 2014).

Organisatie: WDR Travel NV

Moderator: Bob Van Hee

Samenwerking met Artsenkrant: Henk Van Nieuwenhoven - Johan Van Robays

Weblog: http://vesalius2014.wordpress.com/ (foto's : Ann Van de Velde en Pascale Pollier)

4-lezing-anatomisch-theater-20140526_101321_resized.jpg

5. Samenwerking met 'Vesalius Continuum 2014 ' - Onafhankelijk georganiseerd onder auspiciën van het stadsbestuur van Zakynthos en de Ambassade van België in Athene. 

Een Internationaal Symposium en Hedendaagse Medische Kunst tentoonstelling waar deelname voorzien is van diverse gerenommeerde specialisten, kunstenaars en wetenschappers. Het colloquium voorziet werksessies over anatomie, medische geschiedenis, kunstgeschiedenis, muziek en woord, literatuur, maritieme geschiedenis, e.d.  Meer info: www.vesalius2014.be

Vesalius Continuum.jpg VesCont.jpg

6. Publicaties
In het raam van het wetenschappelijk onderzoek en de diverse tentoonstellingen, dans en theatervoorstellingen en muziekinterpretaties, is een publicatie gemaakt met een dubbele doelstelling: enerzijds een handboek waarin door diverse auteurs zal worden ingegaan op de Vesaliaanse iconografie vroeger en nu; anderzijds een catalogus van de tentoongestelde en gebrachte hedendaagse kunst. Het boek is rijkelijk geïllustreerd en wordt in een oplage van 3000 exemplaren gedrukt in het Nederlands en het Engels en het Grieks. Uitgeverij Garant (Antwerpen-Amersfoort)

 Kunst van Vesalius.jpg