spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

In English
> more

ELAnt
Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Antwerpen
> meer

 Gata15 groen transparant.png 
Opening academiejaar 2015-2016 
Op 24 september openden we het nieuwe academiejaar feestelijk.