Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact | AfdrukkenLogin 
UNICEF-leerstoel kinderrechten  
    
UNICEF Chair in Children's Rights

UNICEF Kinderrechten LOGO.pngThe UNICEF Chair in Children’s Rights is a joint initiative of UNICEF Belgium and the University of Antwerp, Faculty of Law. The Chair was established in 2007. The Chair holder is prof. dr. Wouter Vandenhole.

The Chair acts as a knowledge broker of children’s rights within the academic community and between the academic community and policy and practice, through teaching, research and service to the community.

The Chair holder offers courses in children’s rights, both in Dutch and in English, to master students of the faculties of law, political and social sciences, and medicine. Children’s rights training is offered to professionals and volunteers. The Chair co-organizes a bi-annual interdisciplinary international course in children’s rights (Children’s Rights in a Globalized World), which attracts professionals in children’s rights from all over the world. The Chair is an active member of the European Network of Masters in Children’s Rights.


more
Contact: Chair Holder
8 juni 2007 lancering 024.jpg UNICEF Chair on Children's Rights
Prof. dr. Wouter Vandenhole
Universiteit Antwerpen Faculteit Rechten
Venusstraat 23
B - 2000 Antwerpen

wouter.vandenhole@ua.ac.be
www.ua.ac.be/kinderrechten
+32 3 265 52 37
UNICEF Leerstoel Kinderrechten

UNICEF Kinderrechten LOGO.pngDe UNICEF Leerstoel Kinderrechten is een gezamenlijk initiatief van UNICEF België en de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. De leerstoel bestaat sinds 2007. De leerstoelhouder is prof. dr. Wouter Vandenhole.

De leerstoel bevordert kennisverspreiding over kinderrechten binnen de academische gemeenschap en tussen die gemeenschap en beleid en praktijk, door onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

De leerstoel biedt onderwijs over kinderrechten aan in het Nederlands en in het Engels, aan masterstudenten in de faculteiten rechten, politieke en sociale wetenschappen, en geneeskunde. Er wordt ook vorming over kinderrechten aangeboden aan praktijkmensen en vrijwilligers. Om de twee jaar organiseert de leerstoel samen met andere Vlaamse universiteiten een internationale, interdisciplinaire cursus (Children’s Rights in a Globalized World), die deelnemers uit alle hoeken van de wereld aantrekt. De leerstoel is ook actief betrokken bij het European Network of Masters in Children’s Rights.


meer
Contact: Secretary
images_fotos_terry.amssoms.jpgUNICEF Chair on Children's Rights
mevr. Terry Amssoms
Universiteit Antwerpen Faculteit Rechten
Venusstraat 23
B - 2000 Antwerpen

terry.amssoms@ua.ac.be
www.ua.ac.be/kinderrechten
+32 3 265 58 75