Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    
Academische initiële lerarenopleiding informatica CIINFO000104 2006-2007 

NaamStudiepunten
Module 1: onderwijskunde: oriëntatie
Onderwijskunde: oriëntatie3
Module 2: onderwijskunde: onderwijs en psychologie
Onderwijskunde: onderwijs en psychologie3
Module 3 Onderwijskunde - Verbreding en verdieping: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Volwasseneneducatie3
Onderwijs aan achtergestelden3
Vakoverschrijdende educaties3
Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs3
Leer- en denkprocessen bevorderen3
Onderwijstechnologie en taal3
Module 4 Onderwijskunde - Onderwijs en samenleving: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Schoolbeleid3
Kennismanagement3
Onderwijsorganisatie en -beleid3
Module 5: didactiek per discipline 1
Didactiek informatica 16
Module 6: didactiek per discipline 2
Didactiek informatica 26
Module 7: stage didactiek per discipline
Stage didactiek informatica6
Departementale brugopleidingsonderdelen informatica: 9 sp. te kiezen uit onderstaande lijst. Hiervan mogen max. 2 opleidingsonderdelen uit de lijst met interdepartementale brugopleidingsonderdelen komen.
Hypermediastructuren en -systemen3
Grafische userinterfaces3
Interdepartementale brugopleidingsonderdelen: max. 2 opleidingsonderdelen te kiezen uit:
Studium Generale3
Wetenschap en schrijven4
Documentaire informatiemarkt4
Geschiedenis van de natuur- en medische wetenschappen4
Wetenschapsfilosofie3
Biomedisch recht, ethiek en gezondheidsbeleid3