Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    
Academische initiële lerarenopleiding scheikunde CISCHE000104 2006-2007 

NaamStudiepunten
Module 3 Onderwijskunde - Verbreding en verdieping: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Volwasseneneducatie3
Onderwijs aan achtergestelden3
Vakoverschrijdende educaties3
Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs3
Leer- en denkprocessen bevorderen3
Onderwijstechnologie en taal3
Module 4 Onderwijskunde - Onderwijs en samenleving: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Schoolbeleid3
Kennismanagement3
Onderwijsorganisatie en -beleid3
Module 5: didactiek per discipline 1
Didactiek scheikunde 16
Module 6: didactiek per discipline 2
Didactiek scheikunde 26
Module 7: stage didactiek per discipline
Stage didactiek scheikunde6
Departementale brugopleidingsonderdelen: 3 opleidingsonderdelen (min. 9 sp.) te kiezen uit de lijst van interdepartementale brugopleidingsonderdelen
Geïntegreerd practicum4
Veiligheidskunde en radioprotectie3
Anorganische milieuchemie3
Organische milieuchemie3
Interdepartementale brugopleidingsonderdelen
Studium Generale3
Wetenschap en schrijven4
Documentaire informatiemarkt4
Geschiedenis van de natuur- en medische wetenschappen4
Wetenschapsfilosofie3
Biomedisch recht, ethiek en gezondheidsbeleid3