Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    
Academische initiële lerarenopleiding farmaceutische wetenschappen CIFARM000104 2006-2007 

NaamStudiepunten
Module 1: onderwijskunde: oriëntatie
Onderwijskunde: oriëntatie3
Module 2: onderwijskunde: onderwijs en psychologie
Onderwijskunde: onderwijs en psychologie3
Module 3 Onderwijskunde - Verbreding en Verdieping: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit de volgende lijst:
Volwasseneneducatie3
Onderwijs aan achtergestelden3
Vakoverschrijdende educaties3
Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs3
Leer- en denkprocessen bevorderen3
Onderwijstechnologie en taal3
Module 4 Onderwijskunde - Onderwijs en samenleving: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Schoolbeleid3
Kennismanagement3
Onderwijsorganisatie en -beleid3
Module 5: didactiek per discipline 1
Didactiek biologie 16
Didactiek scheikunde 16
Module 6: didactiek per discipline 2
Didactiek biologie 26
Didactiek scheikunde 26
Module 7: stage didactiek per discipline
Stage didactiek biologie6
Stage didactiek scheikunde6
Departementale brugopleidingsonderdelen: 9 sp. te kiezen uit de volgende lijst. Hiervan mag max. 1 opleidingsonderdeel uit de lijst met interdepartementale brugopleidingsonderdelen komen.
Geschiedenis van de officina en de farmaceutische wetenschappen4
Bijzondere topics in de farmacie4
Interdepartementale brugopleidingsonderdelen (max. 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit volgende lijst):
Studium Generale3
Wetenschap en schrijven4
Onderwijstechnologie en taal B3
Documentaire informatiemarkt4
Geschiedenis van de natuur- en medische wetenschappen4
Wetenschapsfilosofie3
Biomedisch recht, ethiek en gezondheidsbeleid3