Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    
Academische initiële lerarenopleiding geneeskunde CIGENE000104 2006-2007 

NaamStudiepunten
Module 1: onderwijskunde: oriëntatie
Onderwijskunde: oriëntatie3
Module 2: onderwijskunde: onderwijs en psychologie
Onderwijskunde: onderwijs en psychologie3
Module 3 Onderwijskunde - Verbreding en verdieping: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Volwasseneneducatie3
Onderwijs aan achtergestelden3
Vakoverschrijdende educaties3
Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs3
Leer- en denkprocessen bevorderen3
Onderwijstechnologie en taal3
Module 4 Onderwijskunde - Onderwijs en samenleving: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Schoolbeleid3
Kennismanagement3
Onderwijsorganisatie en -beleid3
Module 5: didactiek per discipline 1
Didactiek biologie 16
Didactiek scheikunde 16
Module 6: didactiek per discipline 2
Didactiek biologie 26
Didactiek scheikunde 26
Module 7: stage didactiek per discipline
Stage didactiek biologie6
Stage didactiek scheikunde6
Departementale brugopleidingsonderdelen: 9 sp. te kiezen uit onderstaande lijst. Hiervan mag max. 1 opleidingsonderdeel uit de lijst met interdepartementale brugopleidingsonderdelen komen.
Medische deontologie2
Organisatie van de gezondheidszorg2
Culturele antropologie en geneeskunde2
Geschiedenis van de geneeskunde2
Preventieve geneeskunde en gezondheidsopvoeding3
Wetenschappelijk onderzoek en medische literatuur3
Methoden en technieken van het wetenschappelijk onderzoek inde sociale geneeskunde3
Inleiding tot de sectoren van de preventieve gezondheidszorg5
Interdepartemtale brugopleidingsonderdelen (max. 1 opleidingsonderdeel)
Studium Generale3
Wetenschap en schrijven4
Documentaire informatiemarkt4
Geschiedenis van de natuur- en medische wetenschappen4
Wetenschapsfilosofie3
Biomedisch recht, ethiek en gezondheidsbeleid3