Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    

Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs
 
Academiejaar:2006-2007
Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01K60231
Semester:2e semester
Studiepunten:3
Uren Studietijd:84
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)Jozef Colpaert
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:
Info contractrestrictie:geen inschrijving onder examencontract1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Er wordt geen brede voorkennis vereist op technologisch vlak: studenten hoeven niet te kunnen programmeren, maar zouden vertrouwd moeten zijn met het werken met een tekstverwerker, Blackboard, e-mail en het Internet. Studenten die wel ervaring hebben met auteurssystemen en/of programmeertalen, kunnen opdrachten kiezen waar deze ervaring aan bod kan komen.

*Volgtijdelijkheid2. Eindcompetenties (eindtermen)
Deze cursus beoogt het kunnen:

- analyseren van leersituaties;
- ontwerpen van leeromgevingen;
- specifiëren van de benodigde leermiddelen en technologieën op basis van leerpsychologische criteria;
- evalueren van bestaande systemen op bruikbaarheid en didactisch rendement.3. Inhoud
Er zijn vier delen: a/ technologieën en systemen, b/ afstandsonderwijs als fenomeen, c/ onderwijstechnologie als discipline en d/ onderwijskundig ontwerpen van gedistribueerde systemen

In een eerste deel wordt een overzicht gegeven van bestaande technologieën en systemen die potentieel nuttig kunnen zijn voor het onderwijs in het algemeen.

Deel twee behandelt afstandsonderwijs als fenomeen, en de evoluties op het vlak van begeleide zelfstudie.

Deel drie bespreekt onderwijstechnologie als wetenschapsdomein: na een korte diachronische benadering worden de voornaamste principes, bevindingen, methodologieën, onderzoekstopics, organisaties, websites en tijdschriften voorgesteld.

In deel vier wordt een model voorgesteld voor onderwijskundig ontwerpen van gedistribueerde systemen voor competentiegericht en studentgecentreerd onderwijs.

Een opdracht wordt uitgewerkt op Blackboard en in groep geëvalueerd.
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Oefeningensessies

 • Eigen werk:
 • Opdrachten:Individueel

 • Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


  5. Evaluatievormen
  Schriftelijk werkstuk:
 • met mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Beknopte syllabus


  7. Facultatief studiemateriaal

  Jan Elen. 2000. Technologie voor en van het onderwijs. Een inleiding in onderwijstechnologische realisaties. ACCO. 168 p.

  Ivan D¿Haese & Martin Valcke (red.). 2005. Digitaal Leren. ICT-Toepassingen in het hoger onderwijs. Lannoo Campus. 293 p.  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 03/07/2006 10:22 jozef.colpaert