Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    

Kennismanagement
 
Academiejaar:2006-2007
Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01K60301
Semester:2e semester
Studiepunten:3
Uren Studietijd:84
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)Elke Struyf
Philip Yde
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Geen specifieke voorkennis vereist


*Volgtijdelijkheid
Niet van toepassing


2. Eindcompetenties (eindtermen)
Kunnen reflecteren over kennisverwerving, -verwerking en -management bij individuen, teams en organisaties in verschillende settings.
Kunnen weergeven welke de implicaties zijn van veranderingen binnen de (kennis-)maatschappij voor het onderwijs en de professionele ontwikkeling van leraren.
3. Inhoud
De cursus verkent de relaties tussen de (kennis-)samenleving en het onderwijs.  We vertrekken van een theoretische benadering van kennismanagement. We zoeken samen een antwoord op vragen als 'wat is kennis', 'hoe doen we kennis op' en 'wat is de rol van een organisatie'. Deze inzichten vertalen we dan a.d.h.v. casuïstiek naar een onderwijskundige setting. Verder bekijken we de implicaties van (veranderingen binnen de) kennismaatschappij op het onderwijs en de professionele ontwikkeling van leraren. Exemplarisch behandelen we de strategie van actie-onderzoek en de rol van o.a. kenniskringen in kennisontwikkeling.   


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges

 • Eigen werk:
 • Casussen: Individueel
 • Casussen: In groep • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Open vragen • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  Reader 'Kennismanagement'

  Elektronische leeromgeving Blackboard bevat tevens interessant studiemateriaal (zoals slides gebruikt tijdens de contactmomenten).
  7. Facultatief studiemateriaal

  Weggeman, M. (2002). Kennismanagement in de praktijk. Schiedam: Scriptum.

  Hargreaves, A. (2003). Teaching in the knowledge society.  Berkshire : Open University Press.
  8. Studiebegeleiding
  Wekelijkse contactmomenten.


  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 14/09/2006 16:46 elke.struyf