Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    

Onderwijsorganisatie en -beleid
 
Academiejaar:2006-2007
Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01K60311
Semester:2e semester
Studiepunten:3
Uren Studietijd:84
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)Paul Mahieu
Peter Van Petegem
Ingrid Imbrecht
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
Competenties die werden verworven in modules 1 tot en met 3.

*Volgtijdelijkheid2. Eindcompetenties (eindtermen)
Een aanzet geven tot de basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs groep 2, met name de leraar als
- lid van een schoolteam
- partner van externen
- lid van een onderwijsgemeenschap
- cultuurparticipant3. Inhoud

De belangrijkste bedoeling van de cursus is de aspirantleraar te stimuleren tot enige distantie t.o.v. de eigen rol als leerkracht in het onderwijs. Afstand en stelling kunnen nemen ten aanzien van de quasi-vanzelfsprekendheid waarmee onderwijs wordt georganiseerd en verstrekt, zijn belangrijke aspecten van de professionaliteit van de leraar. De cursus wil daarop inspelen.

Belangrijke doelstellingen zijn:
- dat de student zicht krijgt op doel, functies, inhouden, organisatievormen van het onderwijs;
- dat hij de plaats van de school binnen het onderwijs kan beoordelen;
- dat hij enig idee heeft van waarde-opvattingen en ideologie├źn die vormgeving en inhouden van het onderwijs mede bepalen;
- dat hij oog heeft voor de veelgelaagde relaties tussen de school en de samenleving.

Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: onderwijsstructuren, onderwijsbeleid en -sociologie en schoolstructuren, -cultuur en -beleid (inclusief externe relaties).
4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges
 • Vaardigheidstrainingen

 • Eigen werk:
 • Oefeningen
 • Opdrachten:Individueel
 • Opdrachten:In groep • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Schriftelijk zonder mondelinge toelichting
 • Gesloten boek
 • Meerkeuzevragen
 • Open vragen

 • Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal

  Van Petegem, P. en Imbrecht, I. (2006). Wegwijs in het Vlaamse Onderwijs. Onderwijsorganisatie en -beleid in kaart gebracht. Mechelen: Wolters Plantyn.
  7. Facultatief studiemateriaal

  Recente artikels en materiaal dat via Blackboard ter beschikking wordt gesteld.
  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 07/09/2006 10:40 paul.mahieu