Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    

Documentaire informatiemarkt
 
Academiejaar:2006-2007
Code opleidingsonderdeel:CIDIKR01K60510
Semester:onbekend
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)Paul Nieuwenhuysen
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
---

*Volgtijdelijkheid2. Eindcompetenties (eindtermen)
---


3. Inhoud
Confronteren van de studenten met de documentaire informatiemarkt, de publiek toegankelijke informatiebronnen. Documentaire informatie kunnen we ruim opvatten:
- klassieke hard-copy documenten,
- informatie in databases,
- netwerk gebaseerde hypermedia,
- multimedia computerbestanden,
- computerprogrammatuur,...

Inleidend komt een overzicht aan bod van de informatiemarkt en -industrie plus een bondig overzicht van begrippen in verband met ┬┐information retrieval┬┐ en onderwerpsontsluiting, browsing versus searching, ...
Om de vakgerichte categorisering te vermijden kunnen we het geheel verdelen in onderdelen aan de hand van de verschillende distributiemedia en -methodes:
- Hard copy
- CD-ROM
- Netwerkgebaseerde bronnen: databanken, informatie die beschikbaar is via Internet (met ftp, gopher envooral World-Wide Web, ┬┐), bestanden van uitgevers en boekhandelaars, bibliotheekcatalogi, interessegroepen gebaseerd op electronische post en op Usenet News,... (met Internet-directories en -indexen om informatie op te sporen)
- Documentleverantie/Interbibliothecaire bruikleen...

Belicht worden telkens: kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van inhoud en werking van de informatiesystemen, de kosten, de noodzakelijke vaardigheden om er mee om te gaan,...
4. Werkvormen
Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecolleges)


5. Evaluatievormen
Schriftelijk werkstuk:
 • zonder mondelinge toelichting • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Een overzicht van de inhoud en de uitleg over de Evaluatie worden ter beschikking gesteld in gedrukte vorm, alsook al het materiaal te kennen door de studenten. Daarnaast is dit alles ook beschikbaar op http://www.vub.ac.be/BIBLIO/personal/nieuwenhuysen/courses/
  en vanop de www site van IBW (Informatie- en Bibliotheekwetenschap) aan de UA, Campus Drie Eiken.  7. Facultatief studiemateriaal
  Aangegeven in de uitgebreide bibliografie bij elk hoofdstuk, ter beschikking gesteld aan de studenten.
  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 01/06/2006 01:01 ecampus