Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    

Media en communicatierecht
 
Academiejaar:2006-2007
Code opleidingsonderdeel:ELCOMM01A14260
Semester:1e semester
Studiepunten:5
Uren Studietijd:140
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:1/2
Titularis(sen)Leo Neels
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties
nihil

*Volgtijdelijkheid2. Eindcompetenties (eindtermen)
nihil


3. Inhoud
Mediarecht behandelt de rechtsregels i.v.m. de werking van de media. Deze regels betreffen zowel de grondslagen, als regels i.v.m. het statuut van de media, en ook hun inhoud en de rechtsbescherming.


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen


  6. Noodzakelijk studiemateriaal
  nihil


  7. Facultatief studiemateriaal
  nihil


  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 10/10/2006 15:05 sophie.verfaillie