Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    

Media en politiek
 
Academiejaar:2006-2007
Code opleidingsonderdeel:ELCOMM01O14340
Semester:1e semester
Studiepunten:4
Uren Studietijd:112
Uren theorie:30,00
Uren praktijk:
Uren andere:
Deeltijds programma:
Titularis(sen)Stefaan Walgrave
Taal waarin de cursus wordt gedoceerd:Nederlands
Info semesterexamen:
Info contractrestrictie:1. Aanvangscompetenties (begintermen)
*Algemene competenties

Basiskennis van de werking van politiek en massamedia*Volgtijdelijkheid2. Eindcompetenties (eindtermen)3. Inhoud
In dit vak wordt ervan uitgegaan dat de elektronische en gedrukte media in de moderne democratieën ook een politieke actor zijn. Ze beïnvloeden de politieke opinies en de participatie van de burgers, geven kansen en/of fnuiken de aspiraties van het middenveld, beïnvloeden de preferenties en de strategieën van politieke elites... Het is deze wisselwerking tussen de media en de andere politieke actoren die in dit vak ter sprake komt. Daarbij kunnen aan bod komen: de rol van de media in de politieke agendasetting, de effectiviteit van verkiezingscampagnes, de betekenis van de media voor mobilisatie, ontzuiling en de politisering van de media en de gevolgen daarvan voor het politieke bedrijf, de manier waarop de politieke wereld greep poogt te krijgen op de media door nieuwe reglementering, of de media aanleiding geven tot spektakelpolitiek en de outing van politici, de opmars van de BV's in de politiek, de verantwoordelijkheid van de media (power without responsibility?).


4. Werkvormen
Contactmomenten:
 • Hoorcolleges • 5. Evaluatievormen
  Examen:
 • Mondeling met schriftelijke voorbereiding
 • Gesloten boek
 • Open vragen • 6. Noodzakelijk studiemateriaal
  Eigen cursus bestaande uit (uitgebreide) powerpointpresentaties.


  7. Facultatief studiemateriaal

  Enkele onderzoeksartikels beschikbaar via Blackboard
  8. Studiebegeleiding  laatste aanpassing: laatste aanpassing: 05/08/2006 15:30 stefaan.walgrave