Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    
Academische initiële lerarenopleiding politieke en sociale wetenschappen CIPSWE000104 2006-2007 

NaamStudiepunten
Module 1: onderwijskunde: oriëntatie
Onderwijskunde: oriëntatie3
Module 2: onderwijskunde: onderwijs en psychologie
Onderwijskunde: onderwijs en psychologie3
Module 3 Onderwijskunde - Verbreding en Verdieping
Volwasseneneducatie3
Onderwijs aan achtergestelden3
Vakoverschrijdende educaties3
Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs3
Leer- en denkprocessen bevorderen3
Onderwijstechnologie en taal3
Module 4 Onderwijskunde - Onderwijs en samenleving
Schoolbeleid3
Kennismanagement3
Onderwijsorganisatie en -beleid3
Module 5: didactiek per discipline 1
Didactiek politieke en sociale wetenschappen 16
Module 6: didactiek per discipline 2
Didactiek politieke en sociale wetenschappen 26
Module 7: stage didactiek per discipline
Stage didactiek politieke en sociale wetenschappen6
Departementale brugopleidingsonderdelen. 9 sp te kiezen uit onderstaande lijst. Hiervan mag max. 1 opleidingsonderdeel uit de lijst met interdepartementale brugopleidingsonderdelen komen.
Media en politiek4
Actuele problemen van de internationale politiek4
Taal en communicatie - pragmatiek4
Interdepartementale brugopleidingsonderdelen
Studium Generale3
Wetenschap en schrijven4
Documentaire informatiemarkt4
Geschiedenis van de natuur- en medische wetenschappen4
Wetenschapskritiek4