Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    
Academische initiële lerarenopleiding taal- en letterkunde : Germaanse CIGERM000104 2006-2007 

NaamStudiepunten
Module 1: onderwijskunde: oriëntatie
Onderwijskunde: oriëntatie3
Module 2: onderwijskunde: onderwijs en psychologie
Onderwijskunde: onderwijs en psychologie3
Module 3 Onderwijskunde - Verbreding en verdieping: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Volwasseneneducatie3
Onderwijs aan achtergestelden3
Vakoverschrijdende educaties3
Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs3
Leer- en denkprocessen bevorderen3
Onderwijstechnologie en taal3
Module 4 Onderwijskunde - Onderwijs en samenleving: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Schoolbeleid3
Kennismanagement3
Onderwijsorganisatie en -beleid3
Module 5 Didactiek Germaanse taal- en letterkunde deel 1
Didactiek Nederlands 13
Didactiek Engels 13
Didactiek Engels 1 B6
Didactiek Duits 13
Didactiek Duits 1B6
Didactiek Nederlands aan anderstaligen 16
Module 6 Didactiek Germaanse taal- en letterkunde deel 2
Didactiek Nederlands 23
Didactiek Engels 23
Didactiek Engels 2 B6
Didactiek Duits 23
Didactiek Duits 2B6
Didactiek Nederlands aan anderstaligen 26
Module 7 Stage Germaanse taal- en letterkunde
Stage didactiek Nederlands3
Stage didactiek Engels3
Stage didactiek Engels B6
Stage didactiek Duits3
Stage didactiek Duits B6
Stage didactiek Nederlands aan anderstaligen6
Departementale brugopleidingsonderdelen: 9 sp. te kiezen uit onderstaande lijst. Hiervan mag max. 1 opleidingsonderdeel uit de lijst met interdepartementale brugopleidingsonderdelen komen.
Toegepaste taalkunde en vreemde-talenonderwijs4
Nederlandse taalbeheersing4
Advanced English practice4
Nederlandse literatuur van de 20ste eeuw, partim 1 (O)4
Nederlandse literatuur van de 20ste eeuw, partim 2 (O)4
Humanities computing electronic texts4
Interdepartementale brugopleidingsonderdelen
Studium Generale3
Wetenschap en schrijven4
Documentaire informatiemarkt4
Geschiedenis van de natuur- en medische wetenschappen4
Wetenschapskritiek4
Biomedisch recht, ethiek en gezondheidsbeleid3