Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    
Academische initiële lerarenopleiding taal- en letterkunde : Romaanse talen CIROMA000104 2006-2007 

NaamStudiepunten
Module 1: onderwijskunde: oriëntatie
Onderwijskunde: oriëntatie3
Module 2: onderwijskunde: onderwijs en psychologie
Onderwijskunde: onderwijs en psychologie3
Module 3 Onderwijskunde - Verbreding en verdieping: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Volwasseneneducatie3
Onderwijs aan achtergestelden3
Vakoverschrijdende educaties3
Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs3
Leer- en denkprocessen bevorderen3
Onderwijstechnologie en taal3
Module 4 Onderwijskunde - Onderwijs en samenleving: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Schoolbeleid3
Kennismanagement3
Onderwijsorganisatie en -beleid3
Module 5: didactiek per discipline 1
Didactiek Frans 16
Didactiek Spaans 16
Didactiek Spaans 1B3
Didactiek Frans 1B3
Module 6: didactiek per discipline 2
Didactiek Frans 26
Didactiek Spaans 26
Didactiek Spaans 2B3
Didactiek Frans 2B3
Module 7: stage didactiek per discipline
Stage didactiek Frans6
Stage didactiek Spaans6
Stage didactiek Spaans B3
Stage didactiek Frans B3
Departementale brugopleidingsonderdelen: 9 sp. te kiezen uit onderstaande lijst. Hiervan mag max. 1 opleidingsonderdeel uit de lijst met interdepartementale brugopleidingsonderdelen komen.
Toegepaste taalkunde en vreemde-talenonderwijs4
Literatuur en media: Claude Simon, "L'Acacia" et "Le Tramway"4
Systeem en taalgebruik van het moderne Italiaans: Storia d'Italia: Dal Risorgimento alla Repubblica4
Systeem en taalgebruik van het moderne Spaans4
Systeem en taalgebruik van het moderne Roemeens4
Interdepartementale brugopleidingsonderdelen
Studium Generale3
Wetenschap en schrijven4
Onderwijstechnologie en taal B3
Documentaire informatiemarkt4
Geschiedenis van de natuur- en medische wetenschappen4
Wetenschapskritiek4
Biomedisch recht, ethiek en gezondheidsbeleid3