Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    
Academische initiële lerarenopleiding toegepaste economische wetenschappen 5555 2006-2007 

NaamStudiepunten
Module 1: onderwijskunde: oriëntatie
Onderwijskunde: oriëntatie3
Module 2: onderwijskunde: onderwijs en psychologie
Onderwijskunde: onderwijs en psychologie3
Module 3 Onderwijskunde - Verbreding en verdieping: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Volwasseneneducatie3
Onderwijs aan achtergestelden3
Vakoverschrijdende educaties3
Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs3
Leer- en denkprocessen bevorderen3
Onderwijstechnologie en taal3
Educatieve communicatievormen en taalbeheersing3
Module 4 Onderwijskunde - Onderwijs en samenleving: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Schoolbeleid3
Kennismanagement3
Onderwijsorganisatie en -beleid3
Module 5: didactiek per discipline 1
Didactiek economische wetenschappen 16
Module 6: didactiek per discipline 2
Didactiek economische wetenschappen 26
Module 7: stage didactiek per discipline
Stage didactiek economische wetenschappen6
Departementele brugopleidingsonderdelen TEW/HIR/ 9 sp.
Levensbeschouwing3
Economische en sociale geschiedenis3
Leren en multimedia3
Arbeids- en Socialezekerheidsrecht3