Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    
Academische initiële lerarenopleiding biologie CIBIOL000104 2006-2007 

NaamStudiepunten
Module 1: onderwijskunde: oriëntatie
Onderwijskunde: oriëntatie3
Module 2: onderwijskunde: onderwijs en psychologie
Onderwijskunde: onderwijs en psychologie3
Module 3 Onderwijskunde - Verbreding en verdieping: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Volwasseneneducatie3
Onderwijs aan achtergestelden3
Vakoverschrijdende educaties3
Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs3
Leer- en denkprocessen bevorderen3
Onderwijstechnologie en taal3
Module 4 Onderwijskunde - Onderwijs en samenleving: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Schoolbeleid3
Kennismanagement3
Onderwijsorganisatie en -beleid3
Module 5: didactiek per discipline 1
Didactiek biologie 16
Module 6: didactiek per discipline 2
Didactiek biologie 26
Module 7: stage didactiek per discipline
Stage didactiek biologie6
Departementale brugopleidingsonderdelen Biologie: 9 sp. te kiezen uit volgende lijst. Hiervan mag max. 1 opleidingsonderdeel uit de lijst met interdepartementale brugopleidingsonderdelen komen.
Cytologie en celfysiologie3
Natuurbeheer4
Evolutiebiologie4
Fysisch milieu, inclusief geïntegreerd practicum5
Fysiologie van de mens4
Interdepartementale brugopleidingsonderdelen
Studium Generale3
Wetenschap en schrijven4
Documentaire informatiemarkt4
Geschiedenis van de natuur- en medische wetenschappen4
Wetenschapsfilosofie3
Biomedisch recht, ethiek en gezondheidsbeleid3