Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2006-2007  
    
Academische initiële lerarenopleiding wijsbegeerte 5251 2006-2007 

NaamStudiepunten
Module 1: onderwijskunde: oriëntatie
Onderwijskunde: oriëntatie3
Module 2: onderwijskunde: onderwijs en psychologie
Onderwijskunde: onderwijs en psychologie3
Module 3 Onderwijskunde - Verbreding en verdieping: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Volwasseneneducatie3
Onderwijs aan achtergestelden3
Vakoverschrijdende educaties3
Onderwijstechnologie en afstandsonderwijs3
Leer- en denkprocessen bevorderen3
Onderwijstechnologie en taal3
Educatieve communicatievormen en taalbeheersing3
Module 4 Onderwijskunde - Onderwijs en samenleving: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
Schoolbeleid3
Kennismanagement3
Onderwijsorganisatie en -beleid3
Onderwijs en maatschappij in historisch perspectief3
Module 5: didactiek per discipline 1
Didactiek wijsbegeerte 16
Module 6: didactiek per discipline 2
Didactiek wijsbegeerte 26
Module 7: stage didactiek per discipline
Stage didactiek wijsbegeerte6
Departementele brugopleidingsonderdelen wijsbegeerte 9 sp.
Grondige studie van de geschiedenis van de antieke en middeleeuwse filosofie4
Grondige studie van de geschiedenis van de moderne en hedendaagse filosofie (Angelsaksische traditie) (tweejaarlijks, oneven jaren)4
Grondige studie van vraagstukken uit de metafysica (tweejaarlijks, oneven jaren)4
Grondige studie van vraagstukken uit de wijsgerige antropologie (tweejaarlijks, oneven jaren)4
Grondige studie van vraagstukken uit de sociale en politieke filosofie (tweejaarlijks, oneven jaren)4
Grondige studie van vraagstukken uit de kennis- en wetenschapsleer (tweejaarlijks, oneven jaren)4
Filosofische grondslagen van de Westerse cultuur4