Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2007-2008  
    
Specifieke lerarenopleiding (aansluitend) IOIWASLO 2007-2008 

NaamStudiepunten
Onderwijskunde: verplichte opleidingsonderdelen (totaal 9 studiepunten)
Inleiding in de onderwijskunde3
Leerlingbegeleiding: trends en ontwikkelingen3
Onderwijsorganisatie en -beleid3
Didactiek per vak (totaal 6, 9 of 12 studiepunten)
Didactiek communicatiewetenschappen6
Didactiek economie6
Didactiek filosofie6
Didactiek geschiedenis6
Didactiek opleidings- en onderwijswetenschappen6
Didactiek politieke en sociale wetenschappen6
Didactiek rechten6
Didactiek Duits6
Didactiek Engels6
Didactiek Frans6
Didactiek Nederlands6
Didactiek Nederlands aan anderstaligen6
Didactiek Spaans6
Didactiek informatica6
Didactiek natuurwetenschappen3
Didactiek uitbreidingsmodule biologie3
Didactiek uitbreidingsmodule chemie3
Didactiek uitbreidingsmodule fysica3
Didactiek wiskunde 13
Didactiek wiskunde 23
Didactiek wiskunde 33
Didactiek minor informatica3
Keuzeopleidingsonderdelen (totaal 15, 12 of 9 studiepunten)
Taal en leren3
Begeleid zelfstandig leren: seminaries onderwijskunde3
Bouwstenen voor beleidsvoerend vermogen3
ICT in taalonderwijs3
Klasmanagement3
Leer- en denkprocessen bevorderen3
Onderwijs aan achtergestelden3
Ontwerpen van multimediale leeromgevingen3
Volwasseneneducatie3
Vakoverschrijdende educaties3
Vreemdetalenonderwijs: het toegepast-wetenschappelijk kader3
Verbreding en verdieping didactiek Engels3
Verbreding en verdieping didactiek Frans3
Verbreding en verdieping didactiek Nederlands3
Verbreding en verdieping didactiek wiskunde3
Leerinhouden Frans3
Eigen studieproject onder supervisie3
Oefenlessen (totaal 3 studiepunten)
Oefenlessen3
Inleefstage (totaal 3 studiepunten)
Inleefstage3
Instapstage (totaal 3 studiepunten)
Instapstage3
Groeistage (totaal 18 of 15 studiepunten)
Groeistage A18
Groeistage B15
Leeronderzoek (totaal 3 of 6 studiepunten)
Leeronderzoek A3
Leeronderzoek B6