Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen  
    
Toelatingsvoorwaarden
Na toelating: bachelor en master biologie, wiskunde, informatica, toegepaste informatica, fysica, chemie, biochemie,  bio-technologie, geologie, geografie,  burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, apotheker, dierenarts, industrieel ingenieur (chemie – landbouw) (hogeschoolopleiding) of buitenlands equivalent diploma.
Doelstellingen - eindtermen
Deze opleiding wordt aangeboden in het kader van het International Course Programme van ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van buitenlandse studenten (ICP)

Doelstellingen

Het programma Master of Science in Ecological Marine Management is er op gericht wetenschappers verder op te leiden in een tweejarig postgraduaatprogramma georganiseerd in België.

Het programma beoogt drie doelstellingen:
  • het verschaffen van een sterke fundamentele en toegepaste basis in marine wetenschappen voor deelnemers uit ontwikkelingslanden en eveneens uit derdewereldlanden; het opleiden van internationale deelnemers met een complementaire wetenschappelijke achtergrond op masterniveau en, in algemene zin, het verhogen van het expertiseniveau.
  • het trainen van deelnemers om een onderzoeksprogramma succesvol af te ronden (experimenteel design, gegevensanalyse, wetenschappelijke presentatie van resultaten, informatie-opvraging en -overbrenging).
  • het bieden van inzicht aan de deelnemers in management (beheer en beleid) inzake marine wetenschappen en toepassingen, op verschillende niveau‘s.
Eindtermen

Van een ECOMAMA-afgestudeerde wordt verwacht dat hij of zij een sleutelrol kan spelen :
  • in wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau; -als project- en teamleider in het beheer en beleid van het mariene milieu;
  • in het beheer, het behoud, de rehabilitatie en de restauratie van de kustzone (specifiek voor de richting ‘MARINE BIO-DIVERSITY AND CONSERVATION MANAGEMENT‘);
  • in milieu-effectenrapportering (specificiek voor de richting ‘MARINE POLLUTION AND RISK MANAGEMENT ‘).
Bovendien beschikt de afgestudeerde over:
  • de vaardigheden om wetenschappelijke gegevens over te brengen, in professionele kring, maar ook in relatie tot het algemene publiek en in de context van onderwijs;
  • de know-how en vaardigheden om wetenschappelijke expertise om te zetten in praktische beheersstrategieën en verwezenlijkingen ‘op het veld‘.

Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.