Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen  
    
Specifieke lerarenopleiding (aansluitend) IOIWASLO 2008-2009 

TitelSemesterUren theorieUren praktijkStudiepuntenLesgever(s)
Onderwijskunde: verplichte opleidingsonderdelen (totaal 18 studiepunten)
Inleiding in de onderwijskunde1e semester18,003
Wil Meeus
Gilberte Verbeeck
Leerlingbegeleiding: trends en ontwikkelingen2e semester18,003
Elke Struyf
Carlijne Ceulemans
Onderwijsorganisatie en -beleid1e semester18,003
Peter Van Petegem
Ingrid Imbrecht
Didactiek per vak (totaal 6, 9 of 12 studiepunten)
Didactiek communicatiewetenschappen1e semester36,006
Wil Meeus
Tom De Roover
Alexander Oltmans
Didactiek economie1e semester36,006
Liesbet Okkerse
Vicky Beliën
Koenraad Smekens
Pieter Sprangers
Katrien Van Daele
Guy Walraevens
Didactiek filosofie1e semester36,006
Luc Braeckmans
Didactiek geschiedenis1e semester36,006
Wilhelmina De Smedt
Charlotte Wilking
Didactiek opleidings- en onderwijswetenschappen1e semester36,006
Wil Meeus
Tom De Roover
Alexander Oltmans
Didactiek politieke en sociale wetenschappen1e semester36,006
Wil Meeus
Tom De Roover
Alexander Oltmans
Didactiek rechten1e semester36,006
Danielle Deli
Didactiek Duits1e semester36,006
Tom Smits
Didactiek Engels1e semester36,006
Jürgen Jaspers
Andrea Michiels
Nicole Hunter
Geert De Vos
Didactiek Frans1e semester36,006
Mathea Simons
Kim Soetewey
Didactiek Nederlands1e semester36,006
Rudi Wuyts
Rita Rymenans
Marc Stevens
Jan T'Sas
Didactiek Nederlands aan anderstaligen1e semester36,006
Rita Rymenans
Didactiek Spaans1e semester36,006
Mathea Simons
Kim Soetewey
Didactiek informatica1e semester36,006
Fabian Di Fiore
Didactiek natuurwetenschappen1e semester18,003
Annie Pinxten
Kristin Vertenten
Didactiek uitbreidingsmodule biologie1e semester18,003
Annie Pinxten
Didactiek uitbreidingsmodule chemie1e semester18,003
Kristin Vertenten
Didactiek uitbreidingsmodule fysica1e semester18,003
Kristin Vertenten
Didactiek wiskunde 11e semester18,003
Gilberte Verbeeck
Johan Deprez
Didactiek wiskunde 21e semester18,003
Gilberte Verbeeck
Johan Deprez
Didactiek wiskunde 32e semester18,003
Gilberte Verbeeck
Johan Deprez
Didactiek minor informatica1e semester18,003
Fabian Di Fiore
Keuzeopleidingsonderdelen (totaal 15, 12 of 9 studiepunten)
Taal en leren1e semester18,003
Kristin Vertenten
Begeleid zelfstandig leren: seminaries onderwijskunde2e semester18,003
Wil Meeus
Bouwstenen voor beleidsvoerend vermogen2e semester18,003
Wouter Brandt
Peter Van Petegem
ICT in taalonderwijs18,003
Jozef Colpaert
Frederik Cornillie
Klasmanagement1e semester18,003
Elke Struyf
Gilberte Verbeeck
Leer- en denkprocessen bevorderen2e semester18,003
Peter Van Petegem
Paul Cautreels
Onderwijs aan achtergestelden1e semester18,003
Paul Mahieu
Carlijne Ceulemans
Ontwerpen van multimediale leeromgevingen2e semester18,003
Jozef Colpaert
Frederik Cornillie
Volwasseneneducatie2e semester18,003
David Gijbels
Ingrid Imbrecht
Vakoverschrijdende educaties2e semester18,003
Peter Van Petegem
Monique Sys
Vreemdetalenonderwijs: het toegepast-wetenschappelijk kader18,003
Wilfried Decoo
Filosoferen met jongeren en volwassenen2e semester18,003
Luc Braeckmans
Peter Visser
Verdieping leeronderzoek1e en 2e semester18,003
Vincent Donche
Johan Deprez
Wil Meeus
Verbreding en verdieping didactiek Engels18,003
Jürgen Jaspers
Verbreding en verdieping didactiek Frans18,003
Mathea Simons
Kim Soetewey
Verbreding en verdieping didactiek Nederlands18,003
Rita Rymenans
Verbreding en verdieping didactiek wiskunde1e semester18,003
Johan Deprez
Leerinhouden Frans18,003
Wilfried Decoo
Eigen studieproject onder supervisie18,003
Wilfried Decoo
David Gijbels
Elke Struyf
Luc Braeckmans
Wilhelmina De Smedt
Danielle Deli
Wil Meeus
Rita Rymenans
Mathea Simons
Tom Smits
Peter Van Petegem
Praktijkopleidingsonderdelen (totaal 30 studiepunten)
Oefenlessen1e semester3
Sabine Van Roose
Rudi Wuyts
Vicky Beliën
Luc Braeckmans
Tom De Roover
Wilhelmina De Smedt
Danielle Deli
Johan Deprez
Fabian Di Fiore
Jürgen Jaspers
Wil Meeus
Liesbet Okkerse
Annie Pinxten
Rita Rymenans
Mathea Simons
Tom Smits
Kim Soetewey
Marc Stevens
Kristin Vertenten
Alexander Oltmans
Koenraad Smekens
Jan T'Sas
Andrea Michiels
Pieter Sprangers
Nicole Hunter
Katrien Van Daele
Geert De Vos
Guy Walraevens
Inleefstage2e semester3
Elke Struyf
Ingrid Imbrecht
Instapstageonbekend3
Sabine Van Roose
Rudi Wuyts
Liesbet Okkerse
Vicky Beliën
Luc Braeckmans
Tom De Roover
Wilhelmina De Smedt
Danielle Deli
Johan Deprez
Fabian Di Fiore
Jürgen Jaspers
Wil Meeus
Annie Pinxten
Rita Rymenans
Mathea Simons
Tom Smits
Kim Soetewey
Marc Stevens
Kristin Vertenten
Alexander Oltmans
Koenraad Smekens
Jan T'Sas
Andrea Michiels
Pieter Sprangers
Nicole Hunter
Katrien Van Daele
Geert De Vos
Guy Walraevens
Groeistage A1e en 2e semester18
Sabine Van Roose
Rudi Wuyts
Johan Deprez
Liesbet Okkerse
Vicky Beliën
Luc Braeckmans
Tom De Roover
Wilhelmina De Smedt
Danielle Deli
Fabian Di Fiore
Jürgen Jaspers
Wil Meeus
Annie Pinxten
Rita Rymenans
Mathea Simons
Tom Smits
Kim Soetewey
Marc Stevens
Kristin Vertenten
Alexander Oltmans
Koenraad Smekens
Jan T'Sas
Andrea Michiels
Pieter Sprangers
Nicole Hunter
Katrien Van Daele
Geert De Vos
Guy Walraevens
Leeronderzoek A1e en 2e semester3
Johan Deprez
Vincent Donche
Wil Meeus