Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen  
    
Specifieke lerarenopleiding (indalend) IOIWISLO 2008-2009 

TitelSemesterUren theorieUren praktijkStudiepuntenLesgever(s)
Onderwijskunde: verplichte opleidingsonderdelen (totaal 18 studiepunten)
Inleiding in de onderwijskunde1e semester18,003
Wil Meeus
Gilberte Verbeeck
Leerlingbegeleiding: trends en ontwikkelingen2e semester18,003
Elke Struyf
Carlijne Ceulemans
Onderwijsorganisatie en -beleid1e semester18,003
Peter Van Petegem
Ingrid Imbrecht
Didactiek per vak (totaal 6, 9 of 12 studiepunten)
Didactiek informatica1e semester36,006
Fabian Di Fiore
Didactiek natuurwetenschappen1e semester18,003
Annie Pinxten
Kristin Vertenten
Didactiek uitbreidingsmodule biologie1e semester18,003
Annie Pinxten
Didactiek uitbreidingsmodule chemie1e semester18,003
Kristin Vertenten
Didactiek uitbreidingsmodule fysica1e semester18,003
Kristin Vertenten
Didactiek wiskunde 11e semester18,003
Gilberte Verbeeck
Johan Deprez
Didactiek wiskunde 21e semester18,003
Gilberte Verbeeck
Johan Deprez
Didactiek wiskunde 32e semester18,003
Gilberte Verbeeck
Johan Deprez
Didactiek minor informatica1e semester18,003
Fabian Di Fiore
Keuzeopleidingsonderdelen (totaal 15, 12 of 9 studiepunten)
Begeleid zelfstandig leren: seminaries onderwijskunde2e semester18,003
Wil Meeus
Bouwstenen voor beleidsvoerend vermogen2e semester18,003
Wouter Brandt
Peter Van Petegem
Klasmanagement1e semester18,003
Elke Struyf
Gilberte Verbeeck
Leer- en denkprocessen bevorderen2e semester18,003
Peter Van Petegem
Paul Cautreels
Onderwijs aan achtergestelden1e semester18,003
Paul Mahieu
Carlijne Ceulemans
Ontwerpen van multimediale leeromgevingen2e semester18,003
Jozef Colpaert
Frederik Cornillie
Volwasseneneducatie2e semester18,003
David Gijbels
Ingrid Imbrecht
Vakoverschrijdende educaties2e semester18,003
Peter Van Petegem
Monique Sys
Filosoferen met jongeren en volwassenen2e semester18,003
Luc Braeckmans
Peter Visser
Verdieping leeronderzoek1e en 2e semester18,003
Vincent Donche
Johan Deprez
Wil Meeus
Verbreding en verdieping didactiek wiskunde1e semester18,003
Johan Deprez
Praktijkopleidingsonderdelen (totaal 30 studiepunten)
Oefenlessen1e semester3
Sabine Van Roose
Rudi Wuyts
Vicky Beliën
Luc Braeckmans
Tom De Roover
Wilhelmina De Smedt
Danielle Deli
Johan Deprez
Fabian Di Fiore
Jürgen Jaspers
Wil Meeus
Liesbet Okkerse
Annie Pinxten
Rita Rymenans
Mathea Simons
Tom Smits
Kim Soetewey
Marc Stevens
Kristin Vertenten
Alexander Oltmans
Koenraad Smekens
Jan T'Sas
Andrea Michiels
Pieter Sprangers
Nicole Hunter
Katrien Van Daele
Geert De Vos
Guy Walraevens
Inleefstage2e semester3
Elke Struyf
Ingrid Imbrecht
Instapstage1e semester3
Sabine Van Roose
Rudi Wuyts
Liesbet Okkerse
Vicky Beliën
Luc Braeckmans
Tom De Roover
Wilhelmina De Smedt
Danielle Deli
Johan Deprez
Fabian Di Fiore
Jürgen Jaspers
Wil Meeus
Annie Pinxten
Rita Rymenans
Mathea Simons
Tom Smits
Kim Soetewey
Marc Stevens
Kristin Vertenten
Alexander Oltmans
Koenraad Smekens
Jan T'Sas
Andrea Michiels
Pieter Sprangers
Nicole Hunter
Katrien Van Daele
Geert De Vos
Guy Walraevens