Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen  
    
Toelatingsvoorwaarden
Diploma academische bachelor sociologie met voorbereidingsprogramma sociaal werk van hogeschool.

Mits schakelprogramma: diploma van professionele bachelor in het sociaal werk, de sociale verpleegkunde, de toegepaste psychologie, de orthopedagogie en de maatschappelijke veiligheid.
Doelstellingen - eindtermen
Deze master heeft als referentiepunt het sociaal werk in de brede betekenis (maatschappelijk werk, maatschappelijk advies, sociaal-cultureel werk,...).

Een master Sociaal Werk moet op het betrokken gebied
  • in staat zijn aan toegepast wetenschappelijk onderzoek te doen;
  • leiding kunnen geven aan professionele teams;
  • het overheidsbeleid gedetailleerd kennen, begrijpen en ook weten hoe daarmee om te gaan vanuit het werkveld;
  • thema’s en werkterreinen vanuit relevante wetenschappelijke inzichten diepgaand kunnen benaderen;
  • relevante methodische specialiteiten beheersen zowel op niveau van kennis als vaardigheden. 
1. Analyseren
 
Deze opleiding leidt deskundigen op die in staat zijn om binnen het specifieke denkkader van het door hun gekozen werkveld op systematische wijze problemen en thema’s te analyseren.
Zo komen ze tot een dieper inzicht. Vanuit de aangeboden wetenschappelijke denkkaders kunnen ze aspecten en tendensen in de samenleving een plaats geven: 'helikopter view' .
 
2. Een organisatiebeleid kunnen ontwikkelen en kunnen inspelen op het overheidsbeleid
 
Een overzicht hebben van de best beschikbare know-how en dit instrumentarium naar (eigen) praktijk kunnen vertalen. Op die wijze ook beter de middelen kunnen kiezen en aanwenden die leiden tot een effectief en efficiënt beleid.
 
3. Training en vorming kunnen verzorgen
 
Binnen het gekozen specialisme kunnen ze in organisaties waar ze tewerkgesteld (zullen) worden vorming, supervisie, coaching, training en opleiding bieden aan andere professionals en aan vrijwilligers.
 
4. Leiding geven
 
Ze kunnen leiding geven aan een multidisciplinair team. Ze kunnen instaan voor evaluatie, selectie, integratie van informatietechnologie,... Ze zijn in staat om verschillende werkvormen zoals, coaching, werkbegeleiding, functioneringsgesprekken, management by objectives op een professionele manier te hanteren. Daarnaast moeten ze managementvaardigheden beheersen zoals rapportage, beleidsplanning, communicatie en projectmanagement.
 
5. Methodische diepgang in het werken met doelgroepen en met thema’s
 
Een algemeen overzicht hebben van de best beschikbare know-how. Voor methoden (in het maatschappelijk werk, in de maatschappelijke advisering, in het sociaal-culturele werk de gespecialiseerde know-how en know-why beheersen en dit instrumentarium naar (eigen) praktijk kunnen vertalen. Op die wijze ook beter methodische keuzes kunnen maken.
 
6. Praktijkgericht onderzoek kunnen uitvoeren
 Ze kunnen in functie van de doelstellingen van de organisatie op een wetenschappelijk verantwoorde manier praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Ze beheersen geschikte onderzoeksmethoden.
Toegang tot verdere studies
Een masterdiploma geeft toegang tot master-na-masteropleidingen, afhankelijk van de specifieke toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde master-na-masteropleiding.