Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2009-2010  
    
Profiel van de opleiding
Deze opleiding brengt verschillende invalshoeken samen: didactiek én management en richt zich op het reguliere onderwijs als op opleidingstrajecten in arbeidsorganisaties, vormingsinstellingen, volwassenenonderwijs. Ook worden onderzoeksvaardigheden aangeleerd.De opleiding beantwoordt aan nieuwe maatschappelijke noden: levenslang leren en  niet-reguliere onderwijsleersettings. Ook is er oog voor educatieve processen en uitbreiding op het gebied van (postinitiële) bedrijfsopleidingen, het ontwerpen van (individuele) leertrajecten binnen het volwassenenonderwijs, het ontwerpen van aangepaste educatieve designmodellen voor in-serviceopleidingen en professionaliseringstrajecten.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
Deze nieuwe opleiding bereidt voor op bestaande en op nieuwe jobs. Hij is  voorbereid op het invullen van verantwoordelijke beleids(ondersteunende) functies met een uitgesproken manageriële dimensie. Hij zal beleidsvoerende of ondersteunende functies gaan vervullen
  • Als educatief medewerker, adviseur, onderwijsbegeleider of –coördinator, toetsontwikkelaar, leermiddelenontwikkelaar, ontwerper van educatieve software, ontwerper van educatieve programma’s en trajecten, editor van educatief materiaal, beleidsmedewerker onderwijs
  • binnen: een onderwijsinstelling, een pedagogische begeleidingsdienst, een uitgeverij, media, het departement Onderwijs, de VDAB en aanleunende tewerkstellingsinitiatieven, een onderwijskoepel of –net, een inrichtende macht, een overheidsdienst, een syndicale organisatie, het jeugdopbouwwerk, een personeels-en vormingsdienst in profit- en nonprofitbedrijven, het ziekenhuiswezen en de rust- en verzorgingstehuizen, het sociaal-cultureel vormingswerk, opleidingscentra in de bedrijfswereld, enz.
  • lesgever
  • onderzoeker, leidend tot een doctoraat.

Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen (IOIW)
Lieve Billion - Britt Van Ham
Stadscampus
Venusstraat 35
2000 Antwerpen
T +32/3 220 44 13 +32/3 220 44 86
oow@ua.ac.be
www.ua.ac.be/ioiw/oow