Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2009-2010  
    
Profiel van de opleiding
Deze opleiding is het enige programma in Vlaanderen dat volledig is toegespitst op de grondige wetenschappelijk studie van film en visuele cultuur. Centraal in het curriculum staan de theorie, de geschiedenis en de analyse van het medium film als multicultureel fenomeen. De zorgvuldig op elkaar afgestemde opleidingsonderdelen behandelen de specifieke aard van film als kunst- en communicatievorm en als sociale institutie waarbij diverse vragen rond culturele representatie aan de orde zijn.
Ook andere vormen van visuele communicatie komen aan bod. Er wordt ook aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen op het vlak van de beeldtechnologie en de invloed ervan op de esthetiek en de maatschappelijke impact van film. De lessen worden uitvoerig geïllustreerd met filmfragmenten en ander visueel materiaal. Deze opleiding steunt op de samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en haar Associatiepartners en het Filmmuseum Antwerpen,  MuHKA_media.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
Afgestudeerden kunnen als filmwetenschappers, -lesgevers en -recensenten aan de slag. De opleiding biedt ook ruime kansen in de wereld van film- en beeldproductie en -distributie, de audiovisuele media, en tal van private en publieke bedrijven waar een specifieke visuele expertise gekoppeld aan een gedegen academische vooropleiding nieuwe perspectieven kan openen.
De opleiding Filmstudies en de Visuele cultuur ressorteert onder de faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen.  
Ria Janvier (decaan)
Luc Pauwels (vice-decaan)
 
Faculteit politieke en sociale wetenschappen
Filmstudies
Stadscampus
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen
 
Inge Schellekens inge.schellekens@ua.ac.be T +32 (0)3 265 52 62
Luc Pauwels luc.pauwels@ua.ac.be 
www.ua.ac.be/psw 
www.ua.ac.be/filmstudies