Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2009-2010  
    
Profiel van de opleiding
Zowel bij de moderne productie-, handels- en dienstverleningsbedrijven, als bij allerhande (inter)nationale organisaties en overheden bestaat er een grote behoefte aan deskundigen, die een (bedrijfs)economische vorming koppelen aan technologisch wetenschappelijke inzichten. De technologische component vormt het voornaamste onderscheid met de TEW en met de Handelingenieurs in de Beleidsinformatica. Een Handelsingenieur is in staat moeilijkheden en beperkingen maar ook mogelijkheden van een hoogtechnologische omgeving in economische en maatschappelijke termen te waarderen. Op die manier kan een Handelsingenieur een innovatief beleid mee gestalte geven, wat de grote uitdaging binnen een globaliserende economie is.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
Handelsingenieurs zijn gegeerd omwille van hun gevarieerde en brede kennis en omwille van hun opgebouwd technologisch referentiekader. De technisch-wetenschappelijke vorming resulteert ook vaak in een meer kwantitatieve aanpak en benadering van allerlei (bedrijfskundige of algemeen economische ) beleidsvraagstukken. Ze vinden een baan in zeer uiteenlopende functies in de industrie, de handel, het beleid of de dienstverlening. in het bijzonder treft men Handelsingenieurs aan in functies, die een meer kwantitatieve aanpak vergen of waar ze intensief samenwerken met (bedrijfs)economen, burgerlijk of industrieel ingenieurs, natuurwetenschappers en informatici.
De opleiding Handelsingenieur behoort tot de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen.
Decaan:  Karel Soudan,
Vice-decaan: Rudy Martens
 
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
Decanaat
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 265 45 42
stijn.moonen@ua.ac.be
www.ua.ac.be/tew