Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2009-2010  
    
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
Afgestudeerden hebben een zeer breed toepasbare universitaire opleiding genoten. Je kan dan ook reeds in vele verschillende sectoren van de samenleving aan de slag, bij voorbeeld als journalist, medewerker bij een politieke partij of vakbond, onderzoeker bij een Vlaamse, Belgische, Europese, of internationale belangengroep of NGO, en ambtenaar bij een ministerie of een internationale organisatie.