Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2009-2010  
    
Profiel van de opleiding
Dagelijks worden we geconfronteerd met radio- en televisieberichten, reclamespots, filmbeelden, e-mails en andere communicatieboodschappen. In de Bachelor Communicatiewetenschappen leer je deze fenomenen in hun ruimere context
te plaatsen. Je krijgt een veelzijdige wetenschappelijke kijk op communicatieprocessen. Massamedia, groepscommunicatie en interpersoonlijke communicatie komen aan bod. Het bestaande medialandschap wordt geanalyseerd aan de hand van communicatietheorieën en media worden gesitueerd als een belangrijk onderdeel van de hedendaagse cultuur.
Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen is geen vaktechnische opleiding tot journalist of filmregisseur.Als je communicatieprocessen wil begrijpen, moet je immers de maatschappelijke context bestuderen. Je zal een grondigekennis opdoen van sociale, politieke, culturele en economische verschijnselen. Vandaar dat Communicatiewetenschappen deel uitmaakt van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
Afgestudeerden van de richting Communicatiewetenschappen gaan aan de slag in de diverse media (pers, radio, televisie, film) als redacteur, productieleider of beleidsmedewerker. Ze worden adviseur, opinieonderzoeker of spindoctor en werken in reclameadvies, onderzoeksbureaus of in bedrijven waar ze de interne en externe communicatie verzorgen. Ook in het onderwijs vinden ze een baan. In de publieke sector houden communicatiewetenschappers zich onder andere bezig met overheidscommunicatie en wetenschappelijk onderzoek.
Bestuur Departement Communicatiewetenschappen
Voorzitter: Michel Walrave michel.walrave@ua.ac.beT +32/3 265 56 81
Ondervoorzitter: Alexander Dhoest alexander.dhoest@ua.ac.be T +32/3 265 56 78
 
Het departement Communicatiewetenschappen behoort tot de faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen.  
Ria Janvier (decaan)
Luc Pauwels (vice-decaan)
 
Adres:
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Onderwijsadministratie
Sint-Jacobsstraat 2
2000 Antwerpen
Tel.: + 32 (0)3 265 52 71
onderwijsadministratiepsw@ua.ac.be 
www.ua.ac.be/psw