Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2009-2010  
    
Profiel van de opleiding

In de opleiding Taal- en Letterkunde krijg je inzicht in de taal (taalkunde), leer je taal zowel mondeling als schriftelijk gebruiken (taalbeheersing) en maak je uitgebreid kennis met de literatuur en cultuur van de taalgebieden van je keuze.
Aan de Universiteit Antwerpen kies je twee talen (uit een aanbod van zes: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans) of je combineert één taal met een programma Theater-, film- en literatuurwetenschap (TFL): Nederlands-Frans, Engels-Spaans, Nederlands-Engels, Frans-Duits, Engels-Italiaans, Nederlands-TFL.
In de loop van je studie:

  • leer je de bestudeerde talen gebruiken in diverse omstandigheden en met de deskundigheid die deze van een moedertaalspreker dicht benadert
  • krijg je greep op het gebruik en de systematiek van taal, en op de vele belangrijke verschillen tussen talen of uitdrukkingswijzen
  • maak je grondig en uit de eerste hand kennis met cultuur, literatuur en theater
  • verwerf je vertrouwdheid met onderzoeksmethodes en bouw je algemene ontwikkeling in de breedste zin op.
De opleiding Taal- en Letterkunde van de Universiteit Antwerpen leidt op tot een heel hoog taalbeheersingsniveau en besteedt veel aandacht aan eigen vaardigheid in onderzoek en analyse. De taal- en literatuurcolleges bieden aan de studenten de mogelijkheid om snel en grondig hun eigen belangstelling en competentie op een aantal gebieden te ontwikkelen.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
Afgestudeerden in de Taal- en Letterkunde kunnen aan de slag in het onderzoek en het onderwijs. Maar veel afgestudeerden vinden ook werk in de journalistiek en in de media, in uitgeverijen en bedrijven van diverse aard, in cultuurcentra, vormingsinstellingen en opleidingen. Ook PR, secretariaatsfuncties en voorlichtingstaken liggen op hun weg. Afgestudeerden Taal- en Letterkunde hebbeneen brede achtergrond en ze beschikken over de vaardigheid om hun expertise (vakkennis en talige communicatievaardigheid) in te zetten voor diverse taken en functies. Ze hebben ook geleerd om snel en efficiënt met informatie om te gaan, gegevens te verwerken en het resultaat aantrekkelijk en deskundig te presenteren.

Bestuur Departement Letterkunde
Voorzitter: Luk Van den Dries luk.vandendries@ua.ac.be T +32/3 265 4304
Ondervoorzitter: Dirk Van Hulle dirk.vanhulle@ua.ac.be T  +32/3 265 42 74
 
Bestuur Departement Taalkunde
Voorzitter: Dominiek Sandra dominiek.sandra@ua.ac.be T +32/3 265 42 47
Ondervoorzitter: Johan Van der Auwera johan.vanderauwera@ua.ac.be T + 32/3 265 45 88
 
De departementen Letterkunde en Taalkunde behoren tot de faculteit Letteren en Wijsbegeerte.
Decaan: Bruno Tritsmans
Vice-decaan:  Walter De Mulder
 
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Onderwijsadministratie
Rodestraat 14 - R119
T: + 32/3 265 45 40
onderwijssecrFLW@ua.ac.be 
www.ua.ac.be/taal_letterkunde