Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2009-2010  
    
Profiel van de opleiding
Hoe werkt de cel? Hoe ziet een gen en een proteïne eruit? Hoe wordt de genetische informatie doorgegeven? Waar haal je al de energie vandaan om deze processen te sturen? Hoe communiceren de miljoenen cellen in onze weefsels? Wat is de taak van onze 35.000 genen? Wat kan er allemaal fout lopen op cellulair en moleculair vlak? Op deze vragen en nog veel meer krijg je een antwoord in de opleiding Biochemie en Biotechnologie. De Universiteit Antwerpen heeft sinds 1972 een traditie in het Biochemie en Biotechnologie onderwijs. Deze opleiding wordt  gekenmerkt door zijn fundamenteel wetenschappelijk karakter; integratie van degelijk onderwijs met hoogstaand onderzoek; nauw contact tussen studenten, docenten en personeel; uitgebreide keuze aan eindwerken en vrije profilering; geïntegreerde practica voor het aanleren van basisvaardigheden; gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT); studentengericht onderwijs.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
Je kan terecht in verschillende sectoren van de arbeidsmarkt. Hoewel het academisch bachelordiploma een einddiploma op zich kan zijn, is het in eerste instantie een voorbereiding op de master. Masters geven toegang tot meer leidinggevende functies. Zo kan je terecht in: fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek; biotechnologische- en farmaceutische industrie; onderzoek in diagnostische laboratoria (klinische, milieu, agrarische, enz.); commerciële, technische en informaticasector; management of leidinggevende functies; onderwijs: secundair of hoger onderwijs enz…
Deze opleiding ressorteert onder het Departement Biomedische Wetenschappen.
Bestuur Departement Biomedische Wetenschappen
Departementsvoorzitter:  Louis Maes
Ondervoorzitter:  Dirk Snyders

Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610 Antwerpen (Wilrijk)
pat.vermeiren@ua.ac.be T + 32/3 265 23 14

Campus Groenenborger
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen 
paul.vandyck@ua.ac.be T +32/3 265 23 27
 
Het departement Biomedische Wetenschappen behoort tot de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen. 
Decaan: Frans Van Meir 
Vice-Decaan: Luc Pieters 
 
Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1, S
2610 Antwerpen
decanfbd@ua.ac.be T +32/3 265 20 04