Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2009-2010  
    
Profiel van de opleiding
Je zou de apotheker kunnen omschrijven als ‘geneesmiddelenspecialist’: een deskundige op gebied van farmaca, die artsen en patiënten raad kan geven.De opleiding behandelt alle aspecten van geneesmiddelen: herkomst, chemische synthese, analyse, structuur, werkingsmechanismen, toedieningsvormen, toepassingen, gebruik en nevenverschijnselen. Ook farmaceutische zorg, reglementering i.v.m. geneesmiddelen en deontologie komen aan bod.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden

Als apotheker kan je verschillende functies in de gezondheidszorg vervullen.

  • De officina-apotheker verschaft informatie over geneesmiddelen en begeleidt patiënten. Hij is verantwoordelijk voor de bereiding, de conformiteit en de kwaliteit van geneesmiddelen. De laatste jaren ligt de nadruk meer op de sociale rol die de apotheker vervult i.v.m. het gebruik van geneesmiddelen. Hij geeft de patiënt een wetenschappelijk gefundeerde uitleg over de geneesmiddelen verbonden aan een voorschrift, de zelfzorggeneesmiddelen en de parafarmaceutische producten.
  • In de farmaceutische nijverheid wordt de apotheker betrokken bij onderzoek en ontwikkeling, fabricatie, kwaliteitszorg en -controle, klinische proeven en overheidsbepalingen i.v.m. registratie en terugbetaling.
  • In het ziekenhuis staat de apotheker in voor beheer en management, distributie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en implantaten, bereiden van steriele geneesmiddelen, sterilisatie, hygiëne, informatie naar medici en paramedici, opvolgen van klinische studies, opstellen van formularia.
  • Bij de overheid kan de apotheker terecht bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Verder zijn er mogelijkheden in het onderzoek en onderwijs of verdere opleiding tot klinisch bioloog

Bestuur Departement Farmaceutische wetenschappen
Departementsvoorzitter: K.Augustyns koen.augustyns@ua.ac.be T+32/3 265 27 03
Ondervoorzitter  I.De Meester ingrid.demeester@ua.ac.be T +32/3 265 27 27
Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610 Antwerpen
 
Het departement Farmaceutische Wetenschappen behoort tot de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen. 
Decaan  Prof. dr. Frans Van Meir 
Vice-Decaan  Prof. dr. Luc Pieters 
 
Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1, S-103
2610 Antwerpen decanfbd@ua.ac.be T +32/3 265 20 04