Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2009-2010  
    
Profiel van de opleiding
Je hebt interesse voor de natuur in al zijn facetten of vragen bij de plaats van de mens in de levende wereld. Je wil echt weten hoe het leven in elkaar zit, hoe planten en dieren opgebouwd zijn en functioneren.
Aan de Universiteit Antwerpen word je opgeleid tot bioloog ‘puur en onversneden’. Je verwerft inzicht in de levende wereld in al zijn levensvormen en op alle niveau’s, van moleculen tot ecosystemen en landschappen. Je wordt getraind in wetenschappelijk denken en handelen.
Kennis in de biologie steunt op een degelijke basis van de andere natuurwetenschappen (wiskunde, fysica en chemie). Vanaf het tweede bachelorjaar echter neemt de biologie in al haar aspecten 90% of meer van het studievolume in.De vrije studieruimte in de opleiding laat toe je kennis te verdiepen in een deel van de biologie of je horizon te verbreden zowel binnen als buiten de biologie. Elk jaar worden ook labo- en veldstages georganiseerd in de tropen, de Alpen, het mariene milieu ... Als bioloog heb je een breed gezichtsveld. In de reflectievakken denk je kritisch na over de relatie biologie – maatschappij en over acute problematiek zoals milieuvervuiling, klimaatsverandering, biodiversiteit, genetisch gemodificeerde organismen, ... Deze combinatie van competenties maakt de biologieopleiding uniek en verschillend van andere opleidingen met bio-label.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
De tewerkstelling van biologen is zeer divers. Het kritisch wetenschappelijk denken en handelen zijn dan ook een troef om ook buiten het biologiedomein succesvol te handelen. Hoewel het academisch bachelordiploma een einddiploma op zich kanzijn, is het in eerste instantie een voorbereiding op de master. Masters in de biologie hebben door voortgezette specialisatie en scholing de kennis en de kunde vergaard om beleidsfuncties op te nemen of om als zelfstandig onderzoeker aan de slag te gaan aan de universiteit, in overheidsinstellingen of in de privé-sector. Het masterdiploma opent de poort naar een doctoraat in de wetenschappen voor wie zich verder wil bekwamen in fundamenteel of toegepast wetenschappelijk onderzoek Via de lerarenopleiding kan je lesgeven in het secundair of hoger onderwijs.
Bestuur Departement Biologie
Departementsvoorzitter: P. Aerts
Ondervoorzitter: E. Prinsen

Campus Groenenborger:
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen
Annemie Fontaine annemie.fontaine@ua.ac.be T +32/3 265 34 65
 
Het departement Biologie behoort tot de faculteit Wetenschappen.  
Decaan: Herwig Leirs
Vice-decaan: Nick Schryvers
Groenenborgerlaan 171
2020 AntwerpenT + 32/3 265 33 07