Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2009-2010  
    
Profiel van de opleiding
Chemie bestudeert de materie op het niveau van atomen en moleculen, d.w.z. hoe atomen zich verbinden tot moleculen, hoe moleculen onderling reageren tot nieuwe moleculen of hoe moleculen samen supramoleculaire structuren opbouwen. Het domein van de chemie is zeer uitgebreid en ook steeds in beweging. Daardoor zijn er subdisciplines ontstaan zoals organische chemie, anorganische chemie, analytische chemie, enz. Ook is de chemie verweven met andere wetenschappen, zodat specialiteiten ontstaan zoals fysicochemie, biochemie, geochemie, kristalchemie, kosmochemie en vele andere. Je kan daarom zonder overdrijven stellen dat chemie overal tegenwoordig is en daardoor vind je chemici op de meest diverse plaatsen. Zo dragen chemici bv. hun steentje bij tot het oplossen van vele milieuproblemen, door o.a. het bedenken van milieuvriendelijkere syntheseprocessen, meer energiebesparende ontwikkelingen, een betere afvalverwerking door meer recyclage, enz.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden

Chemici worden tewerk gesteld in:

  • bedrijven, van K.M.O.’s tot multinationals, in de petrochemie, metallurgie, fotochemie, farmaceutische chemie en vele andere. Ze hebben chemici nodig voor de productie, de kwaliteitsbeheersing, de productverbetering, de verkoop, maar ook voor de afvalverwerking en het milieubeleid. 
  • Het onderwijs, zowel middelbaar (technisch en algemeen vormend) als hoger onderwijs (universitair en niet-universitair). 
  • fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek: aan de universiteiten, onderzoeks- en ontwikkelingscentra, klinische, private of openbare laboratoria. 
  • Overheidsdiensten (ministeries, stadslaboratoria) belast met volksgezondheid, milieu, veiligheid, enz.

Bestuur Departement Chemie
Departementsvoorzitter: R. Dommisse
Ondervoorzitter: C. Van Alsenoy

Campus Groenenborger
Groenenborgerlaan 171- U
2020 Antwerpen
Gerda Cluytens gerda.cluytens@ua.ac.be T +32/3 265 33 63

Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610 Antwerpen (Wilrijk)
Nelly Suijkerbuijk nelly.suijkerbuijk@ua.ac.be T +32/3 265 23 40
 
Het departement Chemie behoort tot de faculteit Wetenschappen.  
Decaan: Herwig Leirs
Vice-decaan: Nick Schryvers
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen  T + 32/3 265 33 07