Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2009-2010  
    
Profiel van de opleiding
Wiskunde ligt aan de basis van nagenoeg alle fundamentele wetenschappen en in het verlengde hiervan aan de basis van nagenoeg alle technologische en toegepaste wetenschappelijke aspecten van onze maatschappij. Wetten in de fysica, processen in de scheikunde, modellen in de biologie, statistische analyses allerhande, zijn zaken die uitgedrukt worden in de wiskundige taal met wiskundige methoden en modellen. Het is de taak van de wiskundige deze methodes en modellen waar nodig te gebruiken en verder te ontwikkelen. In de bacheloropleiding wiskunde volg je een aantal hoofdleerlijnen zoals algebra, analyse, meetkunde en toegepaste wiskunde. Voor de wiskunde-opleiding gelden de volgende bijleerlijnen: informatica, natuurkunde, fundamentele wiskunde, financiële wiskunde. De studie omvat een vaste stam vakken die iedereen dient te volgen en een profileringsruimte met een ruim aanbod aan keuzevakken waaruit je een voor jou interessant pakket samenstelt.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
De opleiding geeft aanleiding tot volgende functies: lesgeven in het middelbaar onderwijs, tewerkstelling in privé-ondernemingen, softwarebedrijven, KMO’s, banken, verzekeringsinstellingen, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
Bestuur Departement Wiskunde-Informatica
Departementsvoorzitter: G. Van Steen
Ondervoorzitter: F. Arickx
Secretaris: E. Laenens 
 
Campus Middelheim, G
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Lydia Janssens lydia.janssens@ua.ac.be T +32/3 265 39 01

Het departement Wiskunde-Informatica behoort tot de faculteit Wetenschappen.  
Decaan: Herwig Leirs
Vice-decaan: Nick Schryvers
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen
T + 32/3 265 33 07