Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2009-2010  
    
Specifieke lerarenopleiding (aansluitend) IOIWASLO 2009-2010 

TitelSemesterUren theorieUren praktijkStudiepuntenLesgever(s)
Theoretische component: (totaal 30 studiepunten) 1° verplichte opleidingsonderdelen (12 sp)
Inleiding in de didactiek1e semester18,003
Wil Meeus
Gilberte Verbeeck
Leerlingenbegeleiding2e semester18,003
Elke Struyf
Carlijne Ceulemans
Onderwijsorganisatie en -beleid1e semester18,003
Peter Van Petegem
Ingrid Imbrecht
Leeronderzoek1e en 2e semester12,003
Vincent Donche
Wil Meeus
Johan Deprez
2° één didactiek per vak (6 sp) te kiezen uit:
Didactiek economie1e semester36,006
Annemieke De Ridder
Vicky Beliën
Koenraad Smekens
Pieter Sprangers
Katrien Van Daele
Guy Walraevens
Didactiek filosofie1e semester36,006
Luc Braeckmans
Peter Visser
Didactiek gedrags- en cultuurwetenschappen1e semester36,006
Wil Meeus
Tom De Roover
Alexander Oltmans
Didactiek geschiedenis1e semester36,006
Wilhelmina De Smedt
Patrick De Greef
Paul Janssenswillen
Didactiek rechten1e semester36,006
Danielle Deli
Erik Corazza
Didactiek Duits1e semester36,006
Tom Smits
Filip De Nys
Didactiek Engels1e semester36,006
Jürgen Jaspers
Andrea Michiels
Nicole Hunter
John Arnold
Didactiek Frans1e semester36,006
Mathea Simons
Karen Van De Putte
Luc Pierrart
Eva De Volder
Didactiek Nederlands1e semester36,006
Rita Rymenans
Marc Stevens
Jan T'Sas
Rudi Wuyts
Didactiek Nederlands aan anderstaligen1e semester36,006
Rita Rymenans
Agnes Leysen
Nele Van Mieghem
Didactiek Spaans1e semester36,006
Mathea Simons
Pablo Castaño Sequeros
Karen Van De Putte
Didactiek informatica1e semester36,006
Johan Deprez
Tom Hofkens
Didactiek wiskunde1e semester36,006
Johan Deprez
Gilberte Verbeeck
Didactiek natuurwetenschappen basis1e semester18,003
Kristin Vertenten
Annie Pinxten
Didactiek biologie1e semester18,003
Annie Pinxten
Marc Boers
Sabine Van Roose
Didactiek chemie1e semester18,003
Kristin Vertenten
Didactiek fysica1e semester18,003
Kristin Vertenten
3° keuzeopleidingsonderdelen (aan te vullen tot 30 studiepunten) te kiezen uit: Opmerking: bij didactiek wiskunde (SLO9236) moet verplicht didactiek wiskunde 2 (SLO237) genomen worden.
Didactiek Engels verdieping2e semester18,003
Jürgen Jaspers
Didactiek Frans verdieping2e semester18,003
Mathea Simons
Karen Van De Putte
Luc Pierrart
Eva De Volder
Didactiek Nederlands verdieping2e semester18,003
Rita Rymenans
Didactiek wiskunde verdieping2e semester18,003
Johan Deprez
Didactiek wiskunde 22e semester18,003
Johan Deprez
Gilberte Verbeeck
Begeleid zelfstandig leren2e semester18,003
Wil Meeus
Gilberte Verbeeck
Beleidsvoerend vermogen van scholen2e semester18,003
Peter Van Petegem
Wouter Brandt
Filosoferen met jongeren en volwassenen2e semester18,003
Luc Braeckmans
Peter Visser
ICT in taalonderwijs1e semester18,003
Jozef Colpaert
Margret Oberhofer
Klasmanagement1e semester18,003
Elke Struyf
Gilberte Verbeeck
Leer- en denkprocessen2e semester18,003
Peter Van Petegem
Paul Cautreels
Leerinhouden Frans2e semester18,003
Wilfried Decoo
Leeronderzoek verdieping1e en 2e semester18,003
Vincent Donche
Wil Meeus
Johan Deprez
Onderwijs aan achtergestelden1e semester18,003
Paul Mahieu
Carlijne Ceulemans
Ontwerpen van multimediale leeromgevingen1e semester18,003
Jozef Colpaert
Margret Oberhofer
Taal en leren1e semester18,003
Kristin Vertenten
Vakoverschrijdende educaties2e semester18,003
Peter Van Petegem
Monique Sys
Volwasseneneducatie2e semester18,003
David Gijbels
Ingrid Imbrecht
Vreemdetalenonderwijs: het toegepast-wetenschappelijk kader2e semester18,003
Wilfried Decoo
Zelfstandig studieproject1e en 2e semester18,003
Luc Braeckmans
Jozef Colpaert
Wilfried Decoo
Danielle Deli
Johan Deprez
Wilhelmina De Smedt
Vincent Donche
David Gijbels
Jürgen Jaspers
Paul Mahieu
Wil Meeus
Annemieke De Ridder
Annie Pinxten
Rita Rymenans
Mathea Simons
Tom Smits
Elke Struyf
Peter Van Petegem
Kristin Vertenten
Praktijk: (totaal 30 studiepunten) Verplichte opleidingsonderdelen
Oefenlessen1e semester18,003
Luc Braeckmans
Danielle Deli
Johan Deprez
Wilhelmina De Smedt
Jürgen Jaspers
Wil Meeus
Annemieke De Ridder
Annie Pinxten
Rita Rymenans
Mathea Simons
Tom Smits
Kristin Vertenten
Inleefstage1e en 2e semester30,003
Elke Struyf
Wouter Brandt
Instapstage1e en 2e semester16,003
Luc Braeckmans
Danielle Deli
Johan Deprez
Wilhelmina De Smedt
Jürgen Jaspers
Wil Meeus
Annemieke De Ridder
Annie Pinxten
Rita Rymenans
Mathea Simons
Tom Smits
Kristin Vertenten
Groeistage 11e en 2e semester25,006
Luc Braeckmans
Danielle Deli
Johan Deprez
Wilhelmina De Smedt
Jürgen Jaspers
Wil Meeus
Annemieke De Ridder
Annie Pinxten
Rita Rymenans
Mathea Simons
Tom Smits
Kristin Vertenten
Vakdidactische opdrachtenstage1e en 2e semester10,003
Luc Braeckmans
Danielle Deli
Johan Deprez
Wilhelmina De Smedt
Jürgen Jaspers
Wil Meeus
Annemieke De Ridder
Annie Pinxten
Rita Rymenans
Mathea Simons
Tom Smits
Kristin Vertenten
Groeistage 21e en 2e semester25,006
Luc Braeckmans
Danielle Deli
Johan Deprez
Wilhelmina De Smedt
Jürgen Jaspers
Wil Meeus
Annemieke De Ridder
Annie Pinxten
Rita Rymenans
Mathea Simons
Tom Smits
Kristin Vertenten
Vakoverschrijdende opdrachtenstage1e en 2e semester40,003
Elke Struyf
Ingrid Imbrecht
Supervisie1e en 2e semester12,003
Justine Swolfs
Wil Meeus
Erik Corazza
Carlijne Ceulemans
Karen Jacobs
Iris Snoeck
Gilberte Verbeeck