Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2009-2010  
    
Specifieke lerarenopleiding (indalend) IOIWISLO 2009-2010 

TitelSemesterUren theorieUren praktijkStudiepuntenLesgever(s)
Theoretische component: (totaal 21 studiepunten) 1° verplichte opleidingsonderdelen (9 sp)
Inleiding in de didactiek1e semester18,003
Wil Meeus
Gilberte Verbeeck
Leerlingenbegeleiding2e semester18,003
Elke Struyf
Carlijne Ceulemans
Onderwijsorganisatie en -beleid1e semester18,003
Peter Van Petegem
Ingrid Imbrecht
2° één didactiek per vak (6 sp) te kiezen uit:
Didactiek informatica1e semester36,006
Johan Deprez
Tom Hofkens
Didactiek wiskunde1e semester18,006
Johan Deprez
Gilberte Verbeeck
Didactiek natuurwetenschappen basis1e semester18,003
Kristin Vertenten
Annie Pinxten
Didactiek biologie1e semester18,003
Annie Pinxten
Marc Boers
Sabine Van Roose
Didactiek chemie1e semester18,003
Kristin Vertenten
Didactiek fysica1e semester18,003
Kristin Vertenten
3° keuzeopleidingsonderdelen (aan te vullen tot 21studiepunten) te kiezen uit: Opmerking: bij didactiek wiskunde (SLO9236) moet verplicht didactiek wiskunde 2 (SLO237) genomen worden.
Begeleid zelfstandig leren2e semester18,003
Wil Meeus
Gilberte Verbeeck
Beleidsvoerend vermogen van scholen2e semester18,003
Peter Van Petegem
Wouter Brandt
Didactiek wiskunde verdieping2e semester18,003
Johan Deprez
Didactiek wiskunde 22e semester18,003
Johan Deprez
Gilberte Verbeeck
Filosoferen met jongeren en volwassenen2e semester18,003
Luc Braeckmans
Peter Visser
Klasmanagement1e semester18,003
Elke Struyf
Gilberte Verbeeck
Leer- en denkprocessen2e semester18,003
Peter Van Petegem
Paul Cautreels
Onderwijs aan achtergestelden1e semester18,003
Paul Mahieu
Carlijne Ceulemans
Ontwerpen van multimediale leeromgevingen1e semester18,003
Jozef Colpaert
Margret Oberhofer
Taal en leren1e semester18,003
Kristin Vertenten
Vakoverschrijdende educaties2e semester18,003
Peter Van Petegem
Monique Sys
Volwasseneneducatie2e semester18,003
David Gijbels
Ingrid Imbrecht
Praktijk: (totaal 9 studiepunten) Verplichte opleidingsonderdelen
Oefenlessen1e semester18,003
Luc Braeckmans
Danielle Deli
Johan Deprez
Wilhelmina De Smedt
Jürgen Jaspers
Wil Meeus
Annemieke De Ridder
Annie Pinxten
Rita Rymenans
Mathea Simons
Tom Smits
Kristin Vertenten
Inleefstage1e en 2e semester30,003
Elke Struyf
Wouter Brandt
Instapstage1e en 2e semester15,003
Luc Braeckmans
Danielle Deli
Johan Deprez
Wilhelmina De Smedt
Jürgen Jaspers
Wil Meeus
Annemieke De Ridder
Annie Pinxten
Rita Rymenans
Mathea Simons
Tom Smits
Kristin Vertenten