Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    
Profiel van de opleiding
De Master Politieke Communicatie situeert zich op de grens tussen Politieke Wetenschappen en Communicatiewetenschappen. Het gaat hier om een interdisciplinaire opleiding. Vernieuwend is dat de hele opleiding georganiseerd wordt door een samenwerking tussen communicatiewetenschappers en politieke wetenschappers.
 
De nadruk ligt in deze opleiding op concreet empirisch onderzoek naar alle aspecten van de nieuwe politieke communicatiedynamiek. Je bestudeert de communicatie in en om de politiek en de interactie tussen drie soorten actoren: de massamedia, het publiek en de politici. Je helpt mee om de wederzijdse wisselwerking en machtsrelaties tussen deze drie actoren in kaart te brengen en om ze wetenschappelijk te verklaren.

De opleiding is gericht op de actualiteit. Historische ontwikkelingen komen aan bod waar nodig, maar de nadruk ligt op de relaties tussen politiek, media en publiek in de 21ste eeuw. Je onderzoekt bijvoorbeeld het belang van politieke perceptie en political consulting en leert om de politieke macht van de media echt te meten en tastbaar te maken.
 
De Master Politieke Communicatie is een wetenschappelijke opleiding. De master vertrekt vanuit wetenschappelijk uitdagende vaststellingen. Een theoretische fundering is noodzakelijk om de praktijk te verklaren. Maar de opleiding is ook activerend. Binnen de opleidingsonderdelen worden steeds bruggen geslagen tussen wetenschap en praktijk. Je leert niet alleen “over”, maar ook hoe je zelf kan participeren. Je krijgt bijvoorbeeld zelf mediatraining en je kan een stage doen.
 
De opleiding is opgebouwd volgens het Angelsaksisch modulair systeem. Het gaat hier om een vernieuwend onderwijsconcept. Dit concept is gebaseerd op de cumulatieve opbouw van kennis. De eerste maanden spendeer je aan hoorcolleges. Theorie wordt uitgelegd met praktijkvoorbeelden. Vervolgens doe je in groep onderzoek. Je begint met een intensieve training  in onderzoeksmethoden politieke communicatie. Daarna verricht je onder strakke begeleiding van de docenten individueel of collectief onderzoek. Tijdens de laatste maanden krijg je de kans om een stage te doen, en om helemaal zelf, weliswaar onder deskundige begeleiding, een onderzoek naar politieke communicatie te voeren.
 
Door de toepassing van het modulaire systeem is de inhoud van de opleiding is logisch georganiseerd. Het programma is zeer intensief en werkt in de praktijk met volledig gescheiden trimesters. Gevolg hiervan is dat de evaluatie steeds afgerond wordt op het einde van ieder trimester. Je legt voor de Kerst- en paasvakantie examen af. 
 
De Master Politieke Communicatie is zo een unieke opleiding in Vlaanderen en in Nederland. Nergens anders dan aan de Universiteit Antwerpen wordt er zo’n intensief vakkenpakket politieke communicatie aangeboden. De opleiding is als universitair diploma een toegangsticket voor een hele waaier beroepen, maar ook een gespecialiseerde voorbereiding op een aantal specifieke beroepen.

  Beroepsprofielen van de afgestudeerden
  Beroepen waarop deze opleiding je speciaal voorbereidt zijn: persverantwoordelijke of woordvoerder voor een politieke partij, sociale organisatie of NGO; persattaché op een ministerie of een kabinet; overheidsvoorlichter of informatie-ambtenaar; politiek journalist of journalist in het algemeen; opiniepeiler of onderzoeker in een surveyorganisatie; onderzoeker in de politieke en de communicatiewetenschappen; docent politieke communicatie voor het volwassenenonderwijs en voor het middenveld; beleidsmedewerker voor een middenveldorganisatie; politiek lobbyist; communicatieconsultant voor overheden, organisaties of partijen.
  Bestuur Departement Politieke Wetenschappen
  Voorzitters van de Opleidingscommissie Politieke Communicatie:
  Vanuit het Departement Politieke Wetenschappen: Stefaan Walgrave stefaan. stefaan.walgrave@ua.ac.be
  Vanuit het Departement Communicatiewetenschappen: Christ'l De Landtsheer. christl.delandtsheer@ua.ac.be

  Meer informatie over de master politieke communicatie kan je vinden op https://webmail.ua.ac.be/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.politiekecommunicatie.be

  Het departement Politieke Wetenschappen behoort tot de faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen. 
  Ria Janvier (decaan) 
  Hilde Van den Bulck (vice-decaan) 
    
  Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen 
  Onderwijsadministratie 
  Sint-Jacobsstraat 2 
  2000 Antwerpen 
  Tel.: + 32 (0)3 265 52 71 
  onderwijsadministratiepsw@ua.ac.be
  www.ua.ac.be/psw