Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    
Modeltraject (verdeling studiepunten per academiejaar)
Deel 1: 60 studiepunten
Deel 2: 60 studiepunten
Deel 3: 60 studiepunten
Totaal: 180 studiepunten

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (1ste deel) 1BHI 2010-2011 

TitelSemesterUren theorieUren praktijkStudiepuntenLesgever(s)
Algemene economie
Inleiding tot de algemene economie1e semester60,0015,006
André Van Poeck
Jan Bouckaert
Kathleen Van Deun
Kwantitatieve methoden
Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 11e semester20,0030,003
Anja Struyf
Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 22e semester20,0030,003
Katrien Van Driessen
Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen 1e en 2e semester30,0045,006
Martine Van Wouwe
Bedrijfskunde
Accountancy1e en 2e semester45,0030,006
Nadine Lybaert
Christine Lippens
Informatiesystemen1e semester20,003
Carlos De Backer
Management en organisatie2e semester4,006
Nathalie Vallet
Evy Sadicaris
Wouter Van Bockhaven
Wetenschap en technologie
Algemene chemie2e semester30,0030,003
Genserik Reniers
Mechanica1e en 2e semester28,0024,006
Karel Soudan
Adriaan Herremans
Verbredende studiedomeinen
Inleiding tot de psychologie2e semester30,003
Carolyn Declerck
Inleiding tot de sociologie1e semester30,003
Erik Henderickx
Handels- en vennootschapsrecht1e semester45,006
Hendrik Vanhees
Talen : 6 stp te kiezen uit [Gespreid over de volledige BA-opleiding 18 stp talen: ofwel 2 talen op niveau 3 (2 x 9 stp) ofwel 3 talen op niveau 2 (3 x 6 stp)]
Zakelijk en economisch Duits 11e en 2e semester15,0030,003
Hans Verboven
Zakelijk en economisch Engels 11e en 2e semester15,0030,003
Diana Phillips
Stephanie Hughes
Craig Rollo
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Zakelijk en economisch Frans 11e en 2e semester15,0030,003
Linda Coremans
Zakelijk en economisch Spaans 11e en 2e semester15,0030,003
Lieve Vangehuchten
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (2de deel) BHI 2010-2011 

TitelSemesterUren theorieUren praktijkStudiepuntenLesgever(s)
Algemene economie
Macro-economie2e semester45,0015,006
Willem Meeusen
Kathleen Van Deun
Micro-economie1e semester45,0015,006
Bruno De Borger
Kwantitatieve methoden
Aanvullingen wiskunde, met toepassingen in (bedrijfs)economie en technologie1e semester45,0030,006
Martine Van Wouwe
Bedrijfskunde
Financieel management2e semester45,0015,006
Chris De Groof
Financiële rapportering en analyse2e semester30,0030,006
Patrick d'Haens
HRM en arbeidsrecht2e semester45,006
Erik Henderickx
Ria Janvier
Wetenschap en technologie
Elektromagnetisme en optica1e en 2e semester48,0020,006
Herbert Peremans
Dirk Van Dyck
Organische chemie en bio-wetenschappen1e en 2e semester48,0012,006
Genserik Reniers
Raoul Van Damme
Verbredende studiedomeinen
Filosofie1e semester30,003
Hendrik Opdebeeck
Talen : 6/9 stp te kiezen uit [Gespreid over de volledige BA-opleiding 18 stp talen: ofwel 2 talen op niveau 3 (2 x 9 stp) ofwel 3 talen op niveau 2 (3 x 6 stp)]
Zakelijk en economisch Duits 11e en 2e semester15,0030,003
Hans Verboven
Zakelijk en economisch Duits 21e en 2e semester15,0030,003
Ingeborg Dusar
Zakelijk en economisch Engels 11e en 2e semester15,0030,003
Diana Phillips
Stephanie Hughes
Craig Rollo
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Zakelijk en economisch Engels 21e en 2e semester15,0030,003
Diana Phillips
Craig Rollo
Stephanie Hughes
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Zakelijk en economisch Frans 11e en 2e semester15,0030,003
Linda Coremans
Zakelijk en economisch Frans 21e en 2e semester15,0030,003
Dominique Markey
Zakelijk en economisch Spaans 11e en 2e semester15,0030,003
Lieve Vangehuchten
Zakelijk en economisch Spaans 21e en 2e semester15,0030,003
Lieve Vangehuchten
Vrije keuze : gespreid over de volledige BA-opleiding kiest de student 6 stp (voor profileringstraject Economisch beleid : 3 stp) waarvan 6 stp bij voorkeur uit een specialisatiecluster (zie TEW)
International financial economics2e semester30,003
Michel Dombrecht
Language, culture and management1e en 2e semester30,003
Diana Phillips
Stephanie Hughes
Craig Rollo
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Lezingenreeks 'Kékulé' (tweejaarlijks, onpare jaren)1e en 2e semester30,003
Herbert Peremans
Location of economic activity2e semester30,003
Ann Verhetsel
Thomas Vanoutrive
Logistics management1e semester30,003
Wout Dullaert
Optimalisering voor economisten1e semester45,006
Wilfried Parys
Social and organizational psychology2e semester45,004
Carolyn Declerck
Transport economics2e semester30,003
Thierry Vanelslander
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (3de deel) 3BHI 2010-2011 

TitelSemesterUren theorieUren praktijkStudiepuntenLesgever(s)
Technologische Wetenschappen
Stromingsleer en thermodynamica1e en 2e semester60,0030,006
Karel Soudan
Michel De Paepe
Kwantitatieve methoden
Kwantitatieve beleidsmethoden2e semester30,0045,006
Peter Goos
Bedrijfskunde
Management accounting en controle1e semester30,003
Anna Jorissen
Verbredende studiedomeinen
Levensbeschouwing1e en 2e semester30,003
Patrick Loobuyck
Walter Van Herck
Bachelorsprofileringstraject: één te kiezen uit: Bedrijfskunde en technologie Economisch beleid en technologie Bedrijfskunde Economisch beleid
Profileringstraject 'Bedrijfskunde en technologie' Bedrijfskunde
Beleidsinformatica1e semester45,006
Wim Van Grembergen
Peter De Bruyn
Logistiek en transport1e semester30,003
Eddy Van de Voorde
Marketingbeleid2e semester45,0015,006
Nathalie Dens
Productiemanagement1e semester15,0015,003
Carlos Ocampo y Vilas
Liesje De Boeck
Dorien Herremans
Technologie
Elektrotechniek1e en 2e semester45,0015,006
Antoine Van de Capelle
Aviel Verbruggen
Procestechnologie1e semester30,003
Genserik Reniers
Bachelorproef: - partim I : Inleiding tot het wetenschappelijk economisch werk (2 stp) - partim II : Begeleide zelfstudie rond een thema uit Bedrijfskunde en technologie (4 stp)
Bachelorproef HI: Bedrijfskunde en technologie1e en 2e semester10,0050,006
Johan Springael
Hans Verboven
Profileringstraject 'Economisch beleid en technologie' Economisch beleid
Inleiding tot de econometrie, met oefeningen1e semester45,006
Hilde Meersman
Internationale economie en Europese integratie2e semester60,006
Paul Roosens
Markt en strategie2e semester30,006
Jan Bouckaert
Technologie
Elektrotechniek1e en 2e semester45,0015,006
Antoine Van de Capelle
Aviel Verbruggen
Procestechnologie1e semester30,003
Genserik Reniers
Bachelorproef: - partim I : Inleiding tot het wetenschappelijk economisch werk (2 stp) - partim II : Begeleide zelfstudie rond Actuele vraagstukken van economisch beleid en technologie (4 stp)
Bachelorproef HI: Economisch beleid en technologie1e en 2e semester10,0050,006
Johan Springael
Hans Verboven
Profileringstraject 'Bedrijfskunde'
Bedrijfsfiscaliteit1e semester30,003
Tim Wustenberghs
Beleidsinformatica1e semester45,006
Wim Van Grembergen
Peter De Bruyn
Europese en internationale omgeving2e semester60,006
Paul Roosens
Vesna Stavrevska
Logistiek en transport1e semester30,003
Eddy Van de Voorde
Marketingbeleid2e semester45,0015,006
Nathalie Dens
Productiemanagement1e semester15,0015,003
Carlos Ocampo y Vilas
Liesje De Boeck
Dorien Herremans
Bachelorproef: - partim I : Inleiding tot het wetenschappelijk economisch werk (2 stp) - partim II : begeleide zelfstudie rond een thema uit de Bedrijfskunde (4 stp)
Bachelorproef HI: Bedrijfskunde1e en 2e semester10,0050,006
Johan Springael
Hans Verboven
'Profileringstraject 'Economisch beleid'
Inleiding tot de econometrie, met oefeningen1e semester45,006
Hilde Meersman
Internationale economie en Europese integratie2e semester60,006
Paul Roosens
Markt en strategie2e semester30,006
Jan Bouckaert
Microeconomic policy analysis2e semester45,006
Bruno De Borger
Publieke economie en publieke financiën1e semester45,006
Jacques Vanneste
Bachelorproef: - partim I : Inleiding tot het wetenschappelijk economisch werk (2 stp) - partim II : Begeleid zelfstudie rond Actuele vraagstukken van economisch beleid (4 stp)
Bachelorproef HI: Economisch beleid1e en 2e semester10,0050,006
Johan Springael
Hans Verboven
Talen : 6/3 stp te kiezen uit [Gespreid over de volledige BA-opleiding 18 stp talen: ofwel 2 talen op niveau 3 (2 x 9 stp) ofwel 3 talen op niveau 2 (3 x 6 stp)]
Zakelijk en economisch Duits 11e en 2e semester15,0030,003
Hans Verboven
Zakelijk en economisch Duits 21e en 2e semester15,0030,003
Ingeborg Dusar
Zakelijk en economisch Duits 31e en 2e semester15,0030,003
Hans Verboven
Zakelijk en economisch Engels 11e en 2e semester15,0030,003
Diana Phillips
Stephanie Hughes
Craig Rollo
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Zakelijk en economisch Engels 21e en 2e semester15,0030,003
Diana Phillips
Craig Rollo
Stephanie Hughes
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Zakelijk en economisch Engels 31e en 2e semester15,0030,003
Diana Phillips
Craig Rollo
Stephanie Hughes
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Zakelijk en economisch Frans 11e en 2e semester15,0030,003
Linda Coremans
Zakelijk en economisch Frans 21e en 2e semester15,0030,003
Dominique Markey
Zakelijk en economisch Frans 31e en 2e semester15,0030,003
Linda Coremans
Zakelijk en economisch Spaans 11e en 2e semester15,0030,003
Lieve Vangehuchten
Zakelijk en economisch Spaans 21e en 2e semester15,0030,003
Lieve Vangehuchten
Zakelijk en economisch Spaans 31e en 2e semester15,0030,003
Lieve Vangehuchten
Vrije keuze : gespreid over de volledige BA-opleiding kiest de student 6 stp (voor profileringstraject Economisch beleid : 3 stp) waarvan 6 stp bij voorkeur uit een specialisatiecluster (zie TEW)
Debating Development1e semester30,003
Danny Cassimon
Development Studies1e semester23,003
Danny Cassimon
Geschiedenis van het economisch denken2e semester45,006
Guido Erreygers
European Economic Integration1e semester30,003
Paul Roosens
International financial economics2e semester30,003
Michel Dombrecht
Language, culture and management1e en 2e semester30,003
Diana Phillips
Stephanie Hughes
Craig Rollo
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Lezingenreeks 'Kékulé' (tweejaarlijks, onpare jaren)1e en 2e semester30,003
Herbert Peremans
Location of economic activity2e semester30,003
Ann Verhetsel
Thomas Vanoutrive
Logistics management1e semester30,003
Wout Dullaert
Onderhandelen1e semester30,003
Luuk Van Waes
Isabel Elst
Optimalisering voor economisten1e semester45,006
Wilfried Parys
Social and organizational psychology2e semester45,004
Carolyn Declerck
Sports economics2e semester30,006
Stefan Kesenne
Studium Generale1e semester30,003
Walter Weyns
Transport economics2e semester30,003
Thierry Vanelslander