Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    
Modeltraject (verdeling studiepunten per academiejaar)
Deel 1: 60 studiepunten
Deel 2: 60 studiepunten
Deel 3: 60 studiepunten
Totaal: 180 studiepunten

Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen (1ste deel) 1BSEW 2010-2011 

TitelSemesterUren theorieUren praktijkStudiepuntenLesgever(s)
Uit elk studiedomein minstens 6 studiepunten te kiezen tot een keuzepakket van 60 studiepunten :
Domein 1. Bedrijfskunde
Accountancy1e en 2e semester45,0030,006
Nadine Lybaert
Christine Lippens
Informatiesystemen1e semester20,003
Carlos De Backer
Inleiding tot de financiële markten 12e semester30,003
Marc De Ceuster
Steven De Klerck
Inleiding tot de financiële markten 22e semester15,0015,003
Marc De Ceuster
Steven De Klerck
Management en organisatie2e semester4,006
Nathalie Vallet
Evy Sadicaris
Wouter Van Bockhaven
Domein 2. Economische analyse
Economie2e semester40,0020,006
Walter Nonneman
Julie Kaizen
Inleiding tot de algemene economie1e semester60,0015,006
André Van Poeck
Jan Bouckaert
Kathleen Van Deun
Inleiding tot de Algemene Economie1e en 2e semester60,0020,006
Diana De Graeve
Domein 3. Filosofie en ethiek
Filosofie en rechtsfilosofie1e semester60,006
Luc Braeckmans
Fernand Tanghe
Inleiding tot de Filosofie 2e semester45,006
Hendrik Opdebeeck
Domein 4. Geschiedenis
Hedendaagse economische en politieke geschiedenis2e semester30,006
Helma De Smedt
Geschiedenis van België1e semester45,006
Herman Van Goethem
Sociale en politieke Geschiedenis2e semester45,006
Hilde Greefs
Domein 5. Kwantitatief redeneren (Wiskunde is verplicht op te nemen, kies uit Statistiek)
Statistiek I1e en 2e semester60,0020,006
Peter Thijssen
Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 11e semester20,0030,003
Anja Struyf
Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 22e semester20,0030,003
Katrien Van Driessen
Wiskunde1e en 2e semester30,0045,006
Ida Ruts
Domein 7. Recht
Bronnen en beginselen van het recht1e semester52,008,007
Jan Velaers
Inleiding tot het recht1e semester40,009,006
Daniël Cuypers
Inleiding tot het Recht en de Publieke Instellingen2e semester45,006
Patricia Popelier
Domein 8. Sociologische analyse ('Samenleving, feiten en problemen' is verplicht op te nemen, nog 6 stp te kiezen)
Inleiding tot de Sociologie1e semester45,006
Walter Weyns
Samenleving, feiten en problemen2e semester45,006
Bea Cantillon
Sociologie en rechtssociologie2e semester60,006
Bernard Hubeau
Domein 9. Vreemde taal (minstens 2 niveaus van 2 talen gedurende de Bachelor) : 2 te kiezen uit
Zakelijk en economisch Duits 11e en 2e semester15,0030,003
Hans Verboven
Zakelijk en economisch Engels 11e en 2e semester15,0030,003
Diana Phillips
Stephanie Hughes
Craig Rollo
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Zakelijk en economisch Frans 11e en 2e semester15,0030,003
Linda Coremans
Zakelijk en economisch Spaans 11e en 2e semester15,0030,003
Lieve Vangehuchten
Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen (2de deel) BSEW 2010-2011 

TitelSemesterUren theorieUren praktijkStudiepuntenLesgever(s)
Stel een keuzepakket samen van 60 studiepunten
Domein 1. Bedrijfskunde : 6 stp (op te nemen in jaar 2 of in jaar 3) te kiezen uit onderstaande lijst (of uit domein 1 van jaar 1)
Financieel management1e semester45,0015,006
Marc Deloof
Financiële rapportering en analyse2e semester30,0030,006
Patrick d'Haens
HRM en arbeidsrecht2e semester45,006
Erik Henderickx
Ria Janvier
Logistiek en transport1e semester30,003
Eddy Van de Voorde
Management accounting en controle1e semester30,003
Anna Jorissen
Marketingbeleid2e semester45,0015,006
Nathalie Dens
Domein 2. Economische analyse : 18 stp (op te nemen verspreid over jaar 2 en jaar 3) te kiezen uit onderstaande lijst waarbij 'Micro-economie' en 'Macro-economie verplicht op te nemen is.
Europese en internationale omgeving2e semester60,006
Paul Roosens
Vesna Stavrevska
Macro-economie2e semester45,0015,006
Willem Meeusen
Kathleen Van Deun
Micro-economie1e semester45,0015,006
Bruno De Borger
Domein 5. Kwantitatief redeneren : 6 stp (op te nemen in jaar 2 of in jaar 3) 'Statistiek II' (PSW) enkel na 'Statistiek I' (PSW) en 'Inleiding tot de econometrie' enkel na 'Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 1 en 2 (TEW).
Statistiek II1e en 2e semester50,0030,006
Cornelius Van den Bosch
Domein 6. Psychologie en antropologie
Antropologie1e semester45,006
Philippe Verbeeck
Antropologie2e semester45,006
Marie-Claire Foblets
Algemene en sociale psychologie1e semester45,006
Koen Ponnet
Domein 7. Recht : 6 stp (op te nemen in jaar 2 of in jaar 3) te kiezen uit
Onderneming en recht1e semester75,006
Hendrik Vanhees
Tim Wustenberghs
Socialezekerheidsrecht1e semester45,006
Ria Janvier
Domein 8. Sociologische analyse : 18 stp (verspreid over jaar 2 en jaar 3) te kiezen uit onderstaande lijst waarvan 'Sociologische auteurs' verplicht op te nemen is.
Cultuur- en mediatheorie2e semester45,006
Walter Weyns
Cultuursociologie2e semester45,006
Gert Verschraegen
Inleiding tot de Communicatiewetenschap1e semester45,006
Heidi Vandebosch
Inleiding tot de Politicologie1e semester45,006
Stefaan Walgrave
Social demography2e semester45,006
Karel Neels
Sociologie van de sociale ruimte2e semester45,006
Ilse Loots
Sociologische auteurs2e semester45,006
Walter Weyns
Sociology of Inequalities1e semester45,006
Dirk Geldof
Sociology of Organizations2e semester45,006
Jozef Breda
Domein 9 : Vreemde taal : 6 stp (op te nemen in jaar 2 of in jaar 3) te kiezen uit
Zakelijk en economisch Duits 21e en 2e semester15,0030,003
Ingeborg Dusar
Zakelijk en economisch Engels 21e en 2e semester15,0030,003
Diana Phillips
Craig Rollo
Stephanie Hughes
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Zakelijk en economisch Frans 21e en 2e semester15,0030,003
Dominique Markey
Zakelijk en economisch Spaans 21e en 2e semester15,0030,003
Lieve Vangehuchten
10. Zwaartepunt: 24 stp (verpsreid over jaar 2 en jaar 3) te kiezen uit het bijhorende domein (bovenop het min. van 18 stp)
- Keuzepakket Bedrijfskunde (studiedomein 1)
- Keuzepakket Economische analyse (sudiedomein 2)
- Keuzepakket Sociaal-economische analyse (studiedomeinen 2 en 8)
- Keuzepakket Sociologische analyse (studiedomein 8)
11. Keuzevakken : 15 stp (verspreid over jaar 2 en jaar 3) te kiezen uit opleidingsonderdelen uit het curriculum SEW of uit onderstaande lijst
Actuele problemen van de Belgische politiek2e semester45,006
Petra Meier
Beleidsinformatica1e semester45,006
Wim Van Grembergen
Peter De Bruyn
Beslissingsondersteunende methoden1e semester30,0045,006
Ida Ruts
Cultuurfilosofie2e semester45,005
Arthur Cools
Geert Van Eekert
Debating Development1e semester30,003
Danny Cassimon
Recht van de social profit onderneming (Acerta leerstoel)1e semester30,003
Marleen Denef
Media, Rhetoric and Democracy2e semester45,006
Christ'l De Landtsheer
Philippe De Vries
Optimalisering voor economisten1e semester45,006
Wilfried Parys
Sociale en politieke filosofie1e semester45,006
Peter Reynaert
Structuur en Werking van de Pers en de audiovisuele Media2e semester45,006
Hilde Van den Bulck
13. Integratie
Bachelorproef partim I: Seminarie Economisch beleid1e en 2e semester15,0030,006
Wilfried Parys
Hans Verboven
Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen (3de deel) 3BSEW 2010-2011 

TitelSemesterUren theorieUren praktijkStudiepuntenLesgever(s)
Stel een keuzepakket samen van 60 studiepunten
Domein 1. Bedrijfskunde : 6 stp (op te nemen in jaar 2 of in jaar 3) te kiezen uit onderstaande lijst (of uit domein 1 van jaar 1 en jaar 2)
Productiemanagement1e semester15,0015,003
Carlos Ocampo y Vilas
Liesje De Boeck
Dorien Herremans
Domein 2. Economische analyse : 18 stp (op te nemen verspreid over jaar 2 en jaar 3) te kiezen uit onderstaande lijst (of uit domein 2 van jaar 2)
Economics of global policy issues1e semester60,006
Walter Nonneman
Geschiedenis van het economisch denken2e semester45,006
Guido Erreygers
Internationale economie en Europese integratie2e semester60,006
Paul Roosens
Markt en strategie2e semester30,006
Jan Bouckaert
Microeconomic policy analysis2e semester45,006
Bruno De Borger
Publieke economie en publieke financiën1e semester45,006
Jacques Vanneste
Domein 5. Kwantitatief redeneren : 6 stp (op te nemen in jaar 2 of in jaar 3) te kiezen uit domein 5 van jaar 2
Inleiding tot de econometrie, met oefeningen1e semester45,006
Hilde Meersman
Domein 7. Recht : 6 stp (op te nemen in jaar 2 of in jaar 3) te kiezen uit domein 7 van jaar 2
Domein 8. Sociologische analyse : 18 stp (verspreid over jaar 2 en jaar 3) te kiezen uit onderstaande lijst (of uit domein 8 van jaar 2)
Arbeidssociologie2e semester45,006
Erik Henderickx
Bestuurskunde1e semester45,006
Wouter Van Dooren
Comparative Politics1e semester45,006
Brandon Zicha
Inleiding tot de internationale betrekkingen1e semester45,006
Tom Sauer
10. Zwaartepunt : verderzetting keuze jaar 2
11. Keuzevakken : 15 stp (verspreid over jaar 2 en jaar 3) te kiezen uit opleidingsonderdelen uit het curriculum SEW of uit onderstaande lijst
Sports economics2e semester30,006
Stefan Kesenne
Theorie van de visuele communicatie1e semester45,006
Luc Pauwels
Zakelijk en economisch Duits 31e en 2e semester15,0030,003
Hans Verboven
Zakelijk en economisch Engels 31e en 2e semester15,0030,003
Diana Phillips
Craig Rollo
Stephanie Hughes
Katia Pelsmaekers
Dirk Daenen
Zakelijk en economisch Frans 31e en 2e semester15,0030,003
Linda Coremans
Zakelijk en economisch Spaans 31e en 2e semester15,0030,003
Lieve Vangehuchten
12. Verplicht opleidingsonderdeel
Levensbeschouwing1e en 2e semester30,003
Patrick Loobuyck
Walter Van Herck
13. Integratie (beide opleidingsonderdelen verplicht op te nemen)
Bachelorproef partim II: Seminarie Topics van sociaal en economisch beleid1e en 2e semester25,006
Ive Marx
Sociaal-economische analyse1e semester45,006
Frank Vandenbroucke