Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    
Profiel van de opleiding
De menselijke mierenhoop fascineert je. Je bent geïnteresseerd in wat mensen beweegt, wat hen bijeen brengt en uiteen drijft: van hun intiem privé-leven tot de netwerken van de geglobaliseerde maatschappij. Je stelt je vragen: waarom raakt armoede de wereld niet uit? Wat bezielt terroristen? Wat maakt simpele jongens en meisjes tot popidolen? Wat is racisme? Waarom trouwen mensen (nog)? Waar gaat het naartoe met de vergrijzing van de samenleving? Je hebt een onderzoekende geest en een brede belangstelling. Actualiteit interesseert je, maar je wil meer, je zoekt diepgang, verklaringen. Dan studeer je sociologie natuurlijk.
De opleiding Sociologie van de Universiteit Antwerpen heeft een uitstekende faam. De sociologische onderzoeken van o.m. het Centrum voor Sociaal Beleid en van OASeS staan op hoog niveau. De opleiding biedt een brede academische basis. Filosofie, psychologie, recht, economie, antropologie, geschiedenis, het komt ruim aan bod. Je wordt getraind in de vaardigheden van het sociologie-vak: theorieën begrijpen en ontwikkelen, diverse methodes toepassen, statistieken ontcijferen.De studievormen zijn divers: leeronderzoeken, hoorcolleges, papers schrijven, seminaries, samenwerken in kleine groepjes.
Beroepsprofielen van de afgestudeerden
Dankzij het brede en gedegen academische karakter van de opleiding kan je diverse richtingen uit.  Sociologen vind je zowat overal in beleidsvoorbereidende enmanagementfuncties: in het bedrijfsleven, bij de overheid, in het wetenschappelijk onderzoek, pers en media, en in de nonprofitsector; culturele instellingen, sociale organisaties, milieu- en consumentenverenigingen, welzijnssector, onderwijs.
Bestuur Departement Sociologie
Voorzitter: Walter Weyns walter.weyns@ua.ac.be T +32/3 265 53 75
Ondervoorzitter: Ilse Loots  ilse.loots@ua.ac.be T +32/3 265 55 43
 
De opleiding Sociaal Werk ressorteert onder de faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen.  
Ria Janvier (decaan) 
Hilde Van den Bulck (vice-decaan)
 
 
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Onderwijsadministratie
Sint-Jacobsstraat 2
2000 Antwerpen
Tel.: + 32 (0)3 265 52 71
onderwijsadministratiepsw@ua.ac.be 
www.ua.ac.be/psw