Personen | Personen nieuwe site | Google | Route | Contact Login 
Opleidingsonderdelen 2010-2011  
    
Modeltraject (verdeling studiepunten per academiejaar)
Deel 1: 60 studiepunten
Deel 2: 60 studiepunten
Deel 3: 60 studiepunten
Totaal: 180 studiepunten

Bachelor in de taal- en letterkunde (1ste deel) 1BTL 2010-2011 

TitelSemesterUren theorieUren praktijkStudiepuntenLesgever(s)
ALGEMENE BASISOPLEIDINGSONDERDELEN
Inleiding tot de westerse wijsbegeerte1e semester30,004
Geert Van Eekert
> 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit :
Inleiding tot de Sociologie1e semester45,006
Walter Weyns
Antropologie1e semester30,004
Philippe Verbeeck
Cultuurfilosofie2e semester45,005
Arthur Cools
Geert Van Eekert
Wetenschapsfilosofie en kennisleer1e semester30,003
Joachim Leilich
Samenleving, feiten en problemen2e semester45,006
Bea Cantillon
Ethiek2e semester45,005
Johan Taels
ALGEMENE DISCIPLINEGEBONDEN OPLEIDINGSONDERDELEN
Algemene taalkunde1e semester45,006
Walter De Mulder
Literaire genres1e semester30,004
Bart Eeckhout
Luc Herman
Luc Van den Dries
NEDERLANDS
Cultuurgeschiedenis van de Nederlanden1e semester30,004
Frank Willaert
Nederlandse taalbeheersing 12e semester30,004
Pol Cuvelier
Reinhild Vandekerckhove
Shanti Verellen
Inleiding tot de studie van de oude Nederlandse letterkunde2e semester30,004
Hubert Meeus
Frank Willaert
Timothy De Paepe
Maartje De Wilde
Inleiding tot de studie van de moderne Nederlandse letterkunde1e semester30,004
Piet Couttenier
Nederlandse taalkunde 1: basisbegrippen Nederlandse grammatica1e semester30,004
Dominiek Sandra
Reinhild Vandekerckhove
Keuze-opleidingsonderdelen voor de vrije ruimte
Nederlandse letterkunde: oudere geestelijke letterkunde2e semester30,004
Thomas Mertens
Nederlandse letterkunde: moderne klassieken 1 (tweejaarlijks, in de even jaren b.v. 2010-2011)1e semester30,004
Georges M Wildemeersch
Nederlandse letterkunde: moderne klassieken 2 (tweejaarlijks, in de oneven jaren b.v. 2011-2012)1e semester30,004
Georges M Wildemeersch
FRANS
Franse taalbeheersing 1: grammatica en lexicon1e en 2e semester30,004
Alex Vanneste
Franse taalbeheersing 1: spreek- en schrijfvaardigheid1e en 2e semester30,004
Luc Rasson
Inleiding tot de Franse letterkunde 1: oude periode2e semester30,004
Paul Pelckmans
Franse taalkunde 1: externe geschiedenis van het Frans en Latijn1e semester30,004
Rita Beyers
Anne Vanderheyden
Franse taalkunde 1: taalkunde van het moderne Frans2e semester30,004
Alex Vanneste
ENGELS
English proficiency 11e en 2e semester45,006
Stefaan Geukens
Kris Van de Poel
Cheryl-Lyn Humphreys
English grammar 11e en 2e semester45,006
Frank Brisard
Astrid De Wit
Lauren Van Alsenoy
Introduction to the study of literature in English1e en 2e semester30,004
Luc Herman
Dirk Van Hulle
Pim Verhulst
Fiction in English: Nobel Prize winners since 19502e semester30,004
Bart Eeckhout
Pim Verhulst
DUITS
Duitse taalbeheersing 11e en 2e semester45,004
Tanja Mortelmans
Eva Steindorfer
Duitse grammatica: theorie 11e en 2e semester30,004
Tanja Mortelmans
Duitse grammatica: oefeningen 11e en 2e semester30,004
Tom Smits
Geschiedenis van de Duitse literatuur 12e semester30,004
Arvi Sepp
Duitse teksten 12e semester30,004
Vivian Liska
SPAANS
Grammatica en taalbeheersing van het Spaans 11e semester45,006
Gretel De Cuyper
Almudena y Romero-Valdespino Basanta
Grammatica en taalbeheersing van het Spaans 22e semester45,006
Miguel Norbert Ubarri
Spaanse taalkunde 11e semester30,004
Gretel De Cuyper
Inleiding tot de studie van de Spaanse en Spaans-Amerikaanse cultuur en literatuur2e semester30,004
Miguel Norbert-Ubarri
ITALIAANS
Italiaanse taal: woordenschat1e en 2e semester30,004
Dieter Vermandere
Monica Jansen
Italiaanse taal: grammatica1e en 2e semester30,004
Dieter Vermandere
Monica Jansen
Mondelinge taalvaardigheid Italiaans1e en 2e semester30,004
Dieter Vermandere
Giuliano Izzo
Monica Jansen
Carla Magrini
Schriftelijke taalvaardigheid Italiaans2e semester30,004
Walter Geerts
Giuliano Izzo
Samenleving en cultuur van Italië 11e en 2e semester30,004
Walter Geerts
Annelies Van den Bogaert
THEATER-, FILM- EN LITERATUURWETENSCHAP
Geschiedenis van de film 12e semester45,006
Tom Paulus
Theatergeschiedenis 1: van de oudheid tot de 18de eeuw1e semester30,004
Hubert Meeus
Theatergeschiedenis 2: van de 18de eeuw naar de moderniteit2e semester30,004
Frank Peeters
Literatuurgeschiedenis1e semester45,006
Paul Pelckmans
VRIJE RUIMTE (voor het saldo aan SP. Om een bachelordiploma te behalen telt het volledige studieprogramma, gespreid over drie jaar, minstens 180 SP)
Bachelor in de taal- en letterkunde (2de deel) BTL 2010-2011 

TitelSemesterUren theorieUren praktijkStudiepuntenLesgever(s)
ALGEMENE BASISOPLEIDINGSONDERDELEN
Wetenschappelijke vaardigheden1e en 2e semester30,004
Hubert Meeus
ALGEMENE DISCIPLINEGEBONDEN OPLEIDINGSONDERDELEN
Interdisciplinaire linguïstiek1e semester45,006
Pol Cuvelier
Walter Daelemans
Dominiek Sandra
Intertekstualiteit: mythologie, bijbel en literatuur1e en 2e semester30,004
Rita Beyers
Geert Lernout
Paul Pelckmans
> Keuze-opleidingsonderdelen voor de vrije ruimte (deze opleidingsonderdelen kunnen in Ba 2 of Ba 3 gevolgd worden door studenten van alle afstudeerrichtingen Taal en Letterkunde)
Terminologie (te volgen aan de Artesis Hogeschool Dept. Vertalers en Tolken, Schildersstraat 41, 2000 Antwerpen)2e semester28,003
Rita Temmerman
Vertaalwetenschap (te volgen aan de Artesis Hogeschool Dept. Vertalers en Tolken, Schildersstraat 41, 2000 Antwerpen)1e semester28,003
A. Remael
Jeugdliteratuur2e semester30,004
Vanessa Joosen
Lien Fret
Inleiding tot de structuur van een niet Indo-Europese taal: Swahili2e semester30,004
Didier Goyvaerts
Morfologie, sintaksis en semantiek van Afrikaans: taalnorme en variasievorme2e semester30,004
Alfred Jenkinson
Die Afrikaanse letterkunde: ruimtes, roetes en (her-)ontdekkings1e semester30,004
Betsie van der Westhuizen
>> ook nog keuze uit de opleidingsonderdelen van het programma Joodse Studies (zie website Instituut voor Joodse Studies - www.ua.ac.be/ijs)
NEDERLANDS
Nederlandse taalbeheersing 21e en 2e semester30,004
Pol Cuvelier
Dominiek Sandra
Shanti Verellen
Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde 1: middeleeuwen, rederijkerstijd en renaissance1e semester30,004
Hubert Meeus
Frank Willaert
Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde 2: van de Franse Revolutie tot de Grote Oorlog2e semester30,004
Piet Couttenier
Kristiaan Humbeeck
Janneke Weijermars
Nederlandse taalkunde 2: interdisciplinaire benaderingen2e semester30,004
Pol Cuvelier
Dominiek Sandra
Reinhild Vandekerckhove
Nederlandse taalkunde 3: externe taalgeschiedenis (tweejaarlijks; vanaf 2011-2012)1e semester30,004
Reinhild Vandekerckhove
Nederlandse taalkunde 4: synchrone grammatica2e semester30,004
Steven Gillis
Jan Nuyts
Keuze-opleidingsonderdelen voor de vrije ruimte
Nederlandse letterkunde: middeleeuwen1e semester30,004
Frank Willaert
N.
Nederlandse letterkunde: oudere geestelijke letterkunde2e semester30,004
Thomas Mertens
Nederlandse letterkunde: renaissance2e semester30,004
Hubert Meeus
Nederlandse letterkunde: negentiende eeuw2e semester30,004
Piet Couttenier
Nederlandse letterkunde: moderne klassieken 1 (tweejaarlijks, in de even jaren b.v. 2010-2011)1e semester30,004
Georges M Wildemeersch
Nederlandse letterkunde: moderne klassieken 2 (tweejaarlijks, in de oneven jaren b.v. 2011-2012)1e semester30,004
Georges M Wildemeersch
Hedendaagse Nederlandse letterkunde2e semester30,004
Georges M Wildemeersch
Inleiding lexicologie en lexicografie2e semester30,004
Marijke Mooijaart
Frank Landsbergen
Vivien Waszink
FRANS
Franse taalbeheersing 2: grammatica en lexicon1e en 2e semester30,004
Alex Vanneste
Franse taalbeheersing 2: spreek- en schrijfvaardigheid1e en 2e semester30,004
Bruno Tritsmans
Inleiding tot de Franse letterkunde 2: moderne periode - historisch deel1e semester30,004
Bruno Tritsmans
Inleiding tot de Franse letterkunde 2: moderne periode - methodologisch deel2e semester30,004
Luc Rasson
Franse taalkunde 2: interne geschiedenis van het Frans en Oudfrans1e semester30,004
Anne Vanderheyden
Franse taalkunde 2: taalkunde van het moderne Frans2e semester30,004
Patrick Dendale
Alex Vanneste
Keuze-opleidingsonderdelen voor de vrije ruimte
>>Keuze-opleidingsonderdelen Franse letterkunde
Latijnse teksten1e semester30,004
Rita Beyers
Franse teksten: ancien régime1e semester30,004
Paul Pelckmans
Franse teksten: 19de eeuw proza1e semester30,004
Franc Schuerewegen
Franse teksten: 20ste eeuw proza2e semester30,004
Luc Rasson
>>Keuze-opleidingsonderdelen Franse taalkunde
Aspecten van Latijnse taalkunde2e semester30,004
Rita Beyers
Synchrone taalkunde van het Frans: semantiek1e semester30,004
Patrick Dendale
Synchrone taalkunde van het Frans: sociolinguïstiek1e semester30,004
Alex Vanneste
Diachrone taalkunde van het Frans2e semester30,004
Anne Vanderheyden
ENGELS
English proficiency 21e en 2e semester45,006
Stefaan Geukens
Kris Van de Poel
Cheryl-Lyn Humphreys
English grammar 21e en 2e semester45,006
Frank Brisard
Literary texts in English 1: romanticism1e semester30,004
Bart Eeckhout
Literary texts in English 2: realism2e semester30,004
Michael Boyden
The development of English2e semester30,004
Johan Van der Auwera
Englishes (in 2010-2011; alterneert met English as a Germanic language; slechts één van de twee is verplicht)1e semester30,004
Johan Van der Auwera
Keuze-opleidingsonderdelen voor de vrije ruimte
Literary texts in English 5: romantic fiction1e semester30,004
Dirk Van Hulle
Literary texts in English 6: Upstairs/Downstairs: Domestic constructions in 19th-century American literature2e semester30,004
Caroline Hellman
Cultural history of the United Kingdom2e semester30,004
Stefaan Geukens
Cultural history of the United States1e semester30,004
Luc Herman
English phonology1e semester30,004
Didier Goyvaerts
Language in use: applied linguistics2e semester30,004
Kris Van de Poel
DUITS
Duitse taalbeheersing 21e en 2e semester45,004
Tanja Mortelmans
Eva Steindorfer
Inleiding tot de Duitse taalwetenschap1e semester30,004
Tanja Mortelmans
Tom Smits
Duitse grammatica: theorie 21e en 2e semester30,004
Tanja Mortelmans
Duitse grammatica: oefeningen 21e en 2e semester30,004
Tom Smits
Geschiedenis van de Duitse literatuur 2 (tweejaarlijks vanaf 2010-2011)1e en 2e semester30,004
Arvi Sepp
Cultuurgeschiedenis van het Duitstalige gebied (tweejaarlijks vanaf 2011-2012)2e semester30,004
Arvi Sepp
> 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit
Duitse teksten: capita selecta 11e semester30,004
Vivian Liska
Duitse teksten: capita selecta 22e semester30,004
Vivian Liska
Keuze-opleidingsonderdelen voor de vrije ruimte: (het) de resterende opleidingsonderde(e)l(en) van Duitse teksten
SPAANS
Grammatica en taalbeheersing van het Spaans 31e en 2e semester30,004
Miguel Norbert Ubarri
Samenleving en cultuur in Spanje2e semester30,004
Miguel Norbert-Ubarri
Spaanse taalkunde 22e semester45,006
Gretel De Cuyper
Spaanse en Spaans-Amerikaanse letterkunde 11e semester45,006
Diana Castilleja
ITALIAANS
Toegepaste taalkunde Italiaans 11e en 2e semester30,004
Dieter Vermandere
Giuliano Izzo
Carla Magrini
Italiaanse taalkunde 1: inleiding tot de Italiaanse taalkunde1e semester30,004
Dieter Vermandere
Giuliano Izzo
Italiaanse taalkunde 2: systeem- en variatiebeschrijving van het moderne Italiaans2e semester30,004
Dieter Vermandere
Italiaanse letterkunde 1: zes eeuwen literaire cultuur in Italië - Da Dante a Goldoni1e semester30,004
Walter Geerts
Italiaanse letterkunde 2: da Manzoni al Novecento fino ai giorni nostri2e semester30,004
Walter Geerts
Samenleving en cultuur van Italië 2 (tweejaarlijks, in de even jaren)1e semester30,004
Walter Geerts
N.
> Keuze-opleidingsonderdelen voor de vrije ruimte (deze opleidingsonderdelen kunnen gevolgd worden vanaf Ba 2)
Film e storia: la società italiana allo specchio2e semester30,004
Gigliola Mavolo
THEATER-, FILM- EN LITERATUURWETENSCHAP
Filmtheorie en filmgenres2e semester30,004
Steven Jacobs
Literatuursociologie: literaire instituties2e semester30,004
Sabine Hillen
Kevin Absillis
Cultuur van de moderniteit in theater, film en literatuur2e semester30,004
Kurt Vanhoutte
Geschiedenis van de film 2: stijl en techniek2e semester30,004
Tom Paulus
Vito Adriaensens
Theaterwetenschap: grondslagen1e semester30,004
Kurt Vanhoutte
VRIJE RUIMTE (voor het saldo aan SP. Om een bachelordiploma te behalen telt het volledige studieprogramma, gespreid over drie jaar, minstens 180 SP)
Bachelor in de taal- en letterkunde (3de deel) 3BTL 2010-2011 

TitelSemesterUren theorieUren praktijkStudiepuntenLesgever(s)
ALGEMENE BASISOPLEIDINGSONDERDELEN
Levensbeschouwing1e en 2e semester30,003
Patrick Loobuyck
Walter Van Herck
ALGEMENE DISCIPLINEGEBONDEN OPLEIDINGSONDERDELEN
Literatuuropvattingen en filosofie2e semester30,004
Kristiaan Humbeeck
> Keuze-opleidingsonderdelen voor de vrije ruimte (deze opleidingsonderdelen kunnen in Ba 2 of Ba 3 gevolgd worden door studenten van alle afstudeerrichtingen Taal en Letterkunde)
Terminologie (te volgen aan de Artesis Hogeschool Dept. Vertalers en Tolken, Schildersstraat 41, 2000 Antwerpen)2e semester28,003
Rita Temmerman
Vertaalwetenschap (te volgen aan de Artesis Hogeschool Dept. Vertalers en Tolken, Schildersstraat 41, 2000 Antwerpen)1e semester28,003
A. Remael
Jeugdliteratuur2e semester30,004
Vanessa Joosen
Lien Fret
Inleiding tot de structuur van een niet Indo-Europese taal: Swahili2e semester30,004
Didier Goyvaerts
Digital humanities2e semester30,004
Thomas Crombez
Walter Daelemans
Dirk Van Hulle
Morfologie, sintaksis en semantiek van Afrikaans: taalnorme en variasievorme2e semester30,004
Alfred Jenkinson
Die Afrikaanse letterkunde: ruimtes, roetes en (her-)ontdekkings1e semester30,004
Betsie van der Westhuizen
>> ook nog keuze uit de opleidingsonderdelen van het programma Joodse Studies (zie website Instituut voor Joodse Studies - www.ua.ac.be/ijs)
NEDERLANDS
Nederlandse taalbeheersing 32e semester30,004
Pol Cuvelier
Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde 32e semester30,004
Georges M Wildemeersch
Nederlandse taalkunde 5: diachrone taalstudie2e semester30,004
Jan Nuyts
Reinhild Vandekerckhove
+ één opleidingsonderdeel (als verplicht opleidingsonderdeel) uit het onderstaande aanbod aan keuze-opleidingsonderdelen
>>Keuze-opleidingsonderdelen Nederlands
Nederlandse letterkunde: middeleeuwen1e semester30,004
Frank Willaert
N.
Nederlandse letterkunde: oudere geestelijke letterkunde2e semester30,004
Thomas Mertens
Nederlandse letterkunde: renaissance2e semester30,004
Hubert Meeus
Nederlandse letterkunde: negentiende eeuw2e semester30,004
Piet Couttenier
Hedendaagse Nederlandse letterkunde2e semester30,004
Georges M Wildemeersch
Nederlandse letterkunde: moderne klassieken 1 (tweejaarlijks, in de even jaren b.v. 2010-2011)1e semester30,004
Georges M Wildemeersch
Nederlandse letterkunde: moderne klassieken 2 (tweejaarlijks, in de oneven jaren b.v. 2011-2012)1e semester30,004
Georges M Wildemeersch
Inleiding lexicologie en lexicografie2e semester30,004
Marijke Mooijaart
Frank Landsbergen
Vivien Waszink
FRANS
Franse taalbeheersing 3: spreek- en schrijfvaardigheid2e semester30,004
Patrick Dendale
Anne Vanderheyden
Inleiding tot de Franstalige letterkunden1e semester30,004
Kathleen Gyssels
+ één opleidingsonderdeel letterkunde en één opleidingsonderdeel taalkunde (als verplichte opleidingsondelen) uit de onderstaande lijst van keuze-opleidingsonderdelen
>>Keuze-opleidingsonderdelen Franse letterkunde
Latijnse teksten1e semester30,004
Rita Beyers
Franse teksten: ancien régime1e semester30,004
Paul Pelckmans
Franse teksten: 19de eeuw proza1e semester30,004
Franc Schuerewegen
Franse teksten: 20ste eeuw proza2e semester30,004
Luc Rasson
>>Keuze-opleidingsonderdelen Franse taalkunde
Aspecten van Latijnse taalkunde2e semester30,004
Rita Beyers
Synchrone taalkunde van het Frans: semantiek1e semester30,004
Patrick Dendale
Synchrone taalkunde van het Frans: sociolinguïstiek1e semester30,004
Alex Vanneste
Diachrone taalkunde van het Frans2e semester30,004
Anne Vanderheyden
ENGELS
Advanced English practice2e semester30,004
Stefaan Geukens
Cheryl-Lyn Humphreys
The development of English2e semester30,004
Johan Van der Auwera
Literary texts in English 3: modernism1e semester30,004
Dirk Van Hulle
Literary texts in English 4: postmodernism2e semester30,004
Pieter Vermeulen
Englishes (in 2010-2011; alterneert met English as a Germanic language; slechts één van de twee is verplicht)1e semester30,004
Johan Van der Auwera
Keuze-opleidingsonderdelen voor de vrije ruimte
Literary texts in English 7: Shakespeare1e semester30,004
Frank Albers
Literary texts in English 8: queer fiction2e semester30,004
Bart Eeckhout
Cultural history of the United Kingdom2e semester30,004
Stefaan Geukens
Cultural history of the United States1e semester30,004
Luc Herman
English phonology1e semester30,004
Didier Goyvaerts
Language in use: applied linguistics2e semester30,004
Kris Van de Poel
DUITS
Duitse taalbeheersing 32e semester30,004
Arvi Sepp
Tanja Mortelmans
Tom Smits
Eva Steindorfer
Grammaticalisatie en taalverandering (tweejaarlijks, enkel in de even jaren, dus wel in 2010-2011)2e semester30,004
Tanja Mortelmans
Geschiedenis van de Duitse literatuur 2 (tweejaarlijks vanaf 2010-2011)1e en 2e semester30,004
Arvi Sepp
Cultuurgeschiedenis van het Duitstalige gebied (tweejaarlijks vanaf 2011-2012)2e semester30,004
Arvi Sepp
> 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit
Duitse teksten: capita selecta 11e semester30,004
Vivian Liska
Duitse teksten: capita selecta 22e semester30,004
Vivian Liska
Keuze-opleidingsonderdelen voor de vrije ruimte bestaande uit de onderstaande opleidingsonderdelen Duitse taalkunde
Nationale en regionale variëteiten van het Duits1e semester30,004
Tom Smits
SPAANS
Spaanse taalbeheersing 42e semester30,004
Rita M J De Maeseneer
Jasper Vervaeke
Samenleving en cultuur in Spaans Amerika1e semester30,004
Diana Castilleja
> 3 opleidingsonderdelen te kiezen uit:
Spaanse taalkunde 32e semester30,004
Gretel De Cuyper
Spaanse taalkunde 41e semester30,004
Carolina Julià Luna
Spaanse letterkunde 22e semester30,004
Miguel Norbert Ubarri
Spaans-Amerikaanse letterkunde 21e semester30,004
Nanne Timmer
ITALIAANS
Toegepaste taalkunde Italiaans 21e en 2e semester30,004
Dieter Vermandere
Samenleving en cultuur van Italië 2 (tweejaarlijks, in de even jaren)1e semester30,004
Walter Geerts
N.
Italiaanse taalkunde: de ontwikkeling van het moderne Italiaans2e semester45,006
Dieter Vermandere
Italiaanse letterkunde2e semester45,006
Walter Geerts
> Keuze-opleidingsonderdelen voor de vrije ruimte (deze opleidingsonderdelen kunnen gevolgd worden vanaf Ba 2)
Film e storia: la società italiana allo specchio2e semester30,004
Gigliola Mavolo
THEATER-, FILM- EN LITERATUURWETENSCHAP
Opvoeringsanalyse1e semester45,006
Luc Van den Dries
Literatuur, film en techniek: transport en (tele)communicatie2e semester30,004
Kristiaan Humbeeck
> 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit
Stage1e en 2e semester10
Luc Van den Dries
Els Silvrants-Barclay
Zelfstudie1e en 2e semester10
Luc Van den Dries
Els Silvrants-Barclay
Woord en beeld1e en 2e semester10
Sabine Hillen
Johan Pas
BACHELORSCRIPTIE
Bachelorscriptie1e en 2e semester10
N.
VRIJE RUIMTE (voor het saldo aan SP. Om een bachelordiploma te behalen telt het volledige studieprogramma, gespreid over drie jaar, minstens 180 SP)